BOAG wint tender nieuwbouw UvA op Science Park

De Universiteit van Amsterdam heeft bevestigd dat de opdracht voor directievoering en toezicht bij de nieuwbouw van een universiteitsgebouw van 13.800 m2 definitief is gegund aan BOAG Advies en Management.

De multifunctionele nieuwbouw die de UvA gaat realiseren op het Amsterdam Science Park in Amsterdam is onderdeel van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica en staat bekend als LAB42. De gewonnen tender omvat directievoering en toezicht voor het technisch ontwerp/bestek, prijs- en contractvorming, uitvoering van het uitvoeringsgereed ontwerp en tot slot nazorg, oplevering en ingebruikname.

"Het feit dat we eerste zijn geworden van elf inschrijvers én de tender wonnen met een score van 93,3 % op kwaliteit, geven ons extra reden om trots te zijn", zegt projectmanager Michel van Gageldonk.

Tenderteam
Het tenderteam van BOAG – dat naast projectmanager Michel van Gageldonk bestond uit directievoerder Rik Ter Haar, tendermanager Bart Daalder (IsolveProblems), marketing- en communicatiemanager Sandra Moerman en directeur Johan de Vries – heeft zijn visie op het project de titel Directievoering en toezicht ‘next level’ genoemd.

Het ontwerp van Benthem Crouwel Architects voor een gebouw voor hoogtechnologisch onderwijs en onderzoek is naar mening van het tenderteam een uitgelezen mogelijkheid om ook het bouwproces op een hoger niveau te tillen en de voordelen van informatica in de bouwpraktijk te brengen.

BREEAM-Execllent
Waar mogelijk wordt dit project dan ook uitgevoerd in BIM, met alle voordelen voor de informatie-uitwisseling. In het gehele project streeft UvA naar een hoge kwaliteit en milieuprestatie: het ambitieniveau is BREEAM-Excellent. Met name ook voor de directievoering en het toezicht betekent dit een uiterst zorgvuldige communicatie met alle betrokken partijen en een nauwgezette controle op de afspraken. 

Het project start nog deze zomer en loopt volgens de huidige planning door tot begin 2023. Reacties


Laatste nieuws