Veel MOE-landers zullen weer vertrekken

Zo'n 65 tot 75 procent van de MOE-landers zal Nederland weer verlaten. Dat zegt Godfried Engbersen in de nieuwe editie van Aedes-Magazine. Engbersen is hoogleraar Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij doet onderzoek naar arbeidsmigranten uit Midden- en Oost- Europa. De socioloog waarschuwt voor de angst dat Nederland wordt overlopen door MOE-landers. ‘Laat niet één beeld overheersen. Migratiestromen zijn moeilijk te voorspellen', aldus Engbersen.

Het aantal MOE-landers dat jaarlijks Nederland binnenkomt stijgt snel. Op 1 januari 2009 zijn er naar schatting 165.000 MOE-landers in ons land. Daarvan zijn er waarschijnlijk 100.000 niet in de officiële bevolkingsstatistieken opgenomen.
Engbersen verwacht dat een minderheid in Nederland zal blijven. ‘In ons onderzoek weet ongeveer eenderde niet of en hoe lang ze nog willen blijven.'

Hij voorspelt dat 65 tot 75 procent Nederland weer zal verlaten. Vooral Polen. Zij zijn veelal hoog opgeleid en werken hier onder hun niveau. Met het geld dat ze hier verdienen, kunnen ze in hun thuisland meer doen. Maar er zullen steeds weer nieuwe MOE-landers komen. ‘Deze arbeidsmigratie kent een structurele tijdelijkheid. En dat vraagt om andere vormen van huisvesting en integratie dan voor de ‘klassieke' niet-Westerse migranten uit Marokko en Turkije.'

Reacties