VJ Commentaar: Bouw direct al met het oog op hergebruik

Wie in de redactiemailbox van het Vastgoedjournaal duikt, ziet al snel dat veel termen in persberichten samenhangen met de energietransitie. ‘Nul-op-de-meter’, ‘energieneutraal’ en ‘gasloos’ maken de top drie uit. Dit is natuurlijk een goed teken: het leeft in de sector. Waar echter nog veel winst te behalen valt, is bij het hergebruiken van afval.

Zo gaat het bij het bedrijfsafval vaak al mis. Ik sprak daarover met afvalbedrijf Beelen. Daar leerde ik niet alleen dat vooraf scheiden in veel gevallen geen nut heeft, maar dat het zelfs éxtra milieuvervuilend is. Er moet immers vaker en met meer verschillende vuilniswagens heen en weer gereden worden om het afval op te halen. Goedbedoelde acties zoals het verzamelen van gebruikte koffiebekers hebben daarom weinig nut. Afvalverwerkers beschikken namelijk over de middelen om het afval tot op vezelniveau te scheiden.

Bouw- en sloopafval
Veel beter nog is om tijd, energie en geld te stoppen in hergebruik van bouw- en sloopafval: jaarlijks 25 miljoen ton in totaal. Dat afval wordt voor ruim 97% ‘nuttig toegepast’. Dat gebeurt echter vooral buiten de bouw en op een laagwaardige manier, volgens circulariteitsexpert Bas van de Griendt (Stratego Advies). Naar schatting wordt 85% van het afval verwerkt tot funderingsmateriaal om onder wegen aan te brengen, maar naar dit puingranulaat wordt steeds minder vraag verwacht.

Hergebruik
Van het bouw- en sloopafval wordt nog geen 5% daadwerkelijk in de bouw hergebruikt. Van de Griendt betoogt dat dat komt doordat de vastgoedsector bij de keuze van materialen traditioneel gericht is op kwaliteit, functionaliteit, prijs en design. Veel beter zou het volgens hem zijn om gebouwen of bouwelementen dusdanig te ontwerpen dat ze gemakkelijk en hoogwaardig kunnen worden hergebruikt en er aanzienlijk minder of zelfs helemaal geen nieuwe grondstoffen meer nodig zijn.

Wil je als vastgoedsector dus grote stappen zetten in de energietransitie, dan is het belangrijk om dit ook door te voeren in de keuze van de bouwmaterialen.


Ramon Holle is vakredacteur bij het Vastgoedjournaal. Dit commentaar is ook te lezen in het digitale kennisdossier 'Energietransitie' van Mediaplanet en gedistribueerd door het FD.

Foto: Created by Chaay_tee - Freepik.com.
 

Reacties

Lees onze special over Special Vastgoedfinanciering