De ware betekenis van de wijziging van de Crisis- en herstelwet

De voorgenomen wijziging van Crisis- en Herstelwet (Chw) verdient in beginsel een positieve bejegening. Maar of dit het aantal woningbouwplannen versnelt: eerst zien dan geloven. Een artikel van Jan Reinier van Angeren en Friso de Zeeuw.

Reacties
Dossier Crisis- en herstelwet