'Ook de troonrede bewijst het, een duurzame toekomst is noodzakelijker dan ooit'

Vier regels. Slechts vier hele regels besteedde koning Willem-Alexander in zijn troonrede gisteren aan de klimaatproblematiek. Over dat het een mondiale opgave is. En dat ieder land zijn best moet doen om de uitstoot van CO2 te reduceren. Dat was het dan. Een column van Annemarie van Doorn van DGBC.

Het lijkt erop dat onze koning de klimaatverandering afdoet als een voetnoot. Maar dat is slechts schijn. Koning Willem-Alexander staat namelijk uitgebreid stil bij alle gebeurtenissen in de wereld die een direct gevolg lijken te zijn van de mondiale temperatuurstijging. Wie goed leest, zal zien dat zijn hele troonrede is doorspekt van klimaatnieuws.

Irma en meer
Onze koning begint er al mee: als hij stilstaat bij de gebeurtenissen op Sint-Maarten, waar de tropische orkaan Irma het complete eiland in totale verwoesting heeft achtergelaten. Irma is voor velen een volgend bewijs aan klimaatontkenners als Trump dat het voor moeder aarde menens is.

Dan heeft de koning het over de toegenomen onrust in de wereld. Hij refereert aan alle oorlogen en gewapende conflicten in de wereld. En aan de veranderende geopolitieke verhoudingen. Ook hiervoor is een link te leggen met de opwarming van de aarde. Dit geldt zeker voor de deltagebieden van de wereld, waar ongeveer 60% van de wereldbevolking woont.

De koning sluit af met een hoofdstuk ‘verduurzaming in eigen land’. Met trots vertelt hij dat de gaswinning in Groningen de afgelopen jaren is gehalveerd. En dat de gaskraan per oktober nog verder wordt aangedraaid. Wellicht dat koning Willem-Alexander volgend jaar kan aankondigen dat we er helemaal mee stoppen, met dat gas in Groningen.

Parijs halen
Nee, die vier regels zijn er voor de goede verstaander of klimaatoptimist veel meer. Daar ben ik blij mee. Maar laten we onze Nederlandse duurzaamheidsambities dan ook een stuk hoger leggen. Want majesteit, met alleen de uitvoering van het Energieakkoord halen we de klimaatdoelstellingen van Parijs niet. Zeker niet wat betreft de gebouwde omgeving.

Volgend jaar meer?
Wij ontwikkelen momenteel het Deltaplan Duurzame Renovatie, waarmee we de uitstoot van CO2 van gebouwen veel sneller dan nu willen reduceren. Hiermee werken we aan een ‘Paris Proof’ gebouwde omgeving. Ik denk dat deze ambitie veel beter aansluit bij de zorgen die u vandaag uitte over de klimaatproblematiek in de wereld. Ik hoop in uw volgende troonrede nog veel meer te horen over de grote stappen die worden gezet naar een duurzame samenleving.

Reacties

Lees onze special over Hoogbouw Special