Pak de bevolkingskrimp aan: sloop de grenzen van Limburg
Marktpartijen laten Zuid-Limburg links liggen en Den Haag behandelt Zuid-Limburg bijna als een links thema. Maandagavond besteedde Tegenlicht van de VPRO aandacht aan bevolkingskrimp. Woningcorporaties zitten in die gebieden met de handen in het haar hoe ze hun bezit op waarde houden en gemeenten staan voor ongelooflijk lastige keuzes omdat bevolkingskrimp nu eenmaal niet in het gemeentelijke huishoudboekje past. Wordt het nog wat met deze door iedereen als ultieme krimpgebied omschreven regio? Ik denk het wel, maar dan moet je het wel anders aanpakken.

Om te beginnen moeten de grenzen verdwijnen. Daar zijn twee zaken primair voor nodig. Op de eerste plaats moeten jongeren in Limburg verplicht Duits en Frans leren omdat het buitenland zeker op die plek groter is dan het binnenland. Op de tweede plaats moet het immigratiebeleid nog selectiever gemaakt worden. Mensen die in Duitsland en België wonen, moeten eenvoudiger over de grens kunnen werken. Iedereen die werkelijk toegevoegde waarde meebrengt, moet welkom zijn.

Eigenlijk is er nog een derde punt. Den Haag moet haar nieuwe aanpak van ontwikkelingssamenwerking ook van toepassing verklaren op Zuid-Limburg. Dan zouden ondernemers in deze provincie makkelijker microkredieten kunnen krijgen om te ondernemen en ondernemers met steun van Den Haag werkelijk investeren in de Limburgse economie.

Zo wordt het ondernemerschap in internationaal verband gestimuleerd. Ga je nog een stap verder, dan heeft Limburg alle potentie om haar aloude industriële karakter weer terug te krijgen. Industrie leggen we in deze tijd uit als innovatie en techniek. Dat kan en moet heel schoon. Limburg heeft veel in huis om enkele grote productielocaties te realiseren. Daarvoor is nodig dat gemeenten bereid zijn grondprijzen fors te laten zakken. Nu kosten op arbeid eigenlijk overal in Europa redelijk gelijk getrokken worden, is de prijs voor de grond ineens een echte bepalende factor in de productiekosten geworden. Daar kan Limburg op in spelen.

Oud-Rijksbouwmeester en Limburger Jo Coenen suggereerde in Tegenlicht dat de steden Luik, Maastricht, Parkstad Limburg en Aken een stedenband aan moeten gaan. Naast de Randstad krijgen we dan de ‘Bandstad'. Ik vind dat een briljante zet. Luik is de ‘economische hoofdstad'. Zorg voor een vlekkeloze infrastructuur tussen de steden. Aansluitingen om snel- en autowegen, hoogwaardig openbaar vervoer, goede treinverbindingen. En waarom geen nieuwe grote internationale brainport met de universiteiten en hogescholen uit de diverse steden?

Wanneer de inhoud op orde is, komt het aan op het vermarkten. Zuid-Limburg heeft een actieve Regiobrandingorganisatie die in twee jaar tijd al veel bereikt heeft met een duidelijke bottom up strategie. Provincie, gemeenten en bedrijven werken hierin samen. Bij een dergelijke strategie breng je Limburgers in beeld met hun verhaal. Bouw deze strategie uit naar ondernemers die laten zien hoe je in Zuid-Limburg kunt ondernemen.

Door het blikveld te verbreden en out of the box te kijken naar de potentie van Zuid-Limburg, is er veel mogelijk met het gebied. Pak het op vanuit ondernemerschap en dan biedt krimp veel kansen.

Luc Dietz, communicatiestrateeg bij Dietz Communicatie BV
www.twitter.com/lucdietz

Reacties