Balanceren tussen rendement en onderhoud in het vastgoedbeheer

Vastgoedbeheerders balanceren continu tussen het rendement en onderhoud van hun portefeuille. Te veel korte focus op de korte termijn kan het rendement op langere termijn nadelig beïnvloeden. Voorkom dit door het benodigde onderhoud te transformeren van een last naar een verdienkans. Een bijdrage van Yor Berkhout van Brink Groep.

Verplichte verduurzaming in het vastgoedbeheer
Onderhoud van vastgoed is een verplichting waarvoor beheerders strategisch beleid horen te ontwikkelen, rekening houdend met de eigen organisatiedoelstellingen en marktontwikkelingen. Een bekend voorbeeld daarvan is de huidige duurzaamheidstrend en daarop gebaseerde energielabels voor woningen en kantoren. Of u dat nu leuk vindt of niet, zowel de huurders als toekomstige kopers van uw vastgoed nemen zo’n label mee bij hun toekomstige waardering.

Omdat het verduurzamen van vastgoed grote consequenties met zich mee kan brengen, is het verstandig alle mogelijke verbeteringen mee te nemen en alternatieve scenario’s door te rekenen bij het begroten van de meerjarenonderhoudsplanning. Dan krijgen zowel woningcorporaties als commerciële vastgoedbeheerders beter inzicht en grip op mogelijke kostenbesparingen.

Omdenken van last naar kans
In vergelijking met buitenlandse beleggers hebben Nederlandse beheerders het afgelopen decennium vrij voorzichtig geld uitgegeven. Die zuinigheid is in tijden van crisis begrijpelijk maar kan bij de huidige groeiende economie een valkuil creëren. Wie onderhoudsverplichtingen te lang uitstelt, krijgt daar namelijk enkele jaren later de rekening van gepresenteerd. Alle kantoren moeten in 2023 minstens een energielabel C hebben, terwijl een energielabel voor woningen nu al verplicht is bij de verkoop of verhuur.

Door vanuit een lange termijnvisie proactief op deze trend in te spelen en via omdenken onderhoud te zien als kans in plaats van last, kunnen vastgoedbeheerders het rendement op hun portefeuille verhogen. Onder andere via inkoopvoordelen die te behalen zijn door het clusteren van alle benodigde werkzaamheden voor meerdere objecten.

Benut beschikbare data
Een andere kans om meer grip te krijgen op de balans tussen uw rendement en investeringen in onderhoud en kwaliteitsverbeteringen, ligt in het benutten van alle beschikbare historische data. Dat kan door alle uitgaven aan onderhoud en kwaliteitsverbeteringen over de afgelopen decennia als sturingsmiddel te gebruiken voor de volgende meerjarenonderhoudsbegroting en -planning.

Voorbeeld
Bijvoorbeeld via managementdashboards die de relatie tussen belangrijke kostenposten en het rendement inzichtelijker maken en door conditiemetingen systematischer te gaan uitvoeren en registreren volgens de NEN 2767. De komende jaren gaat Big Data vastgoedbeheerders zowel meer kennis als inzichten opleveren, waarop u nu al kunt anticiperen met software die daarvoor benodigde functionaliteit biedt.


Yor Berkhout, is accountmanager Commercieel Vastgoed (Ibis software) bij Brink Groep.

Reacties

Lees onze special over Rotterdam Special