Let op: renoveren kan leuker, slimmer, sneller, beter, duurzamer en met een hogere ROI

U hoort ongetwijfeld van alles over, samenwerken, co-creatie, lean bouwtrajecten, innovatie, en duurzaamheid in de bouw- en vastgoedwereld. Mooie woorden maar in de praktijk is er bij kantoorrenovaties nog veel te winnen.

Naar mijn idee kan een renovatie van een kantoor veel efficiënter, met meer plezier en met een beter resultaat uitgevoerd worden dan nu vaak het geval is. Wist u bijvoorbeeld dat er bij de renovatie van een kantoor:

-in minder dan 50% van de gevallen de planning gehaald wordt? Een langere bouwtijd betekent extra overlast, hogere kosten, teleurgestelde huurders / werknemers en mogelijke derving van inkomsten.
-door gemiddeld 8 verschillende afbouwpartijen werk uitgevoerd wordt? Dit betekent dat er 8 x een marge wordt gerekend en dat de kans op afstemmingsproblematiek levensgroot is.
-gemiddeld minimaal 10% bovenop de oorspronkelijk aanneemsom als meerwerk in rekening wordt gebracht?
-zelden sprake is van hergebruik van materialen bij inbouwpakketten (minder dan 5%)?

Dit moet anders!
Ik geloof dat een opdrachtgever net als ons plezier moet hebben voorafgaand-, tijdens, en na de bouwfase. Dit betekent volgens planning en budget werken, proactief met adviezen en oplossingen komen en één partij die niet alleen regie voert maar ook de uitvoering in eigen beheer heeft. Zorgeloos bouwen, op tijd en binnen budget werken en pas stoppen als we de verwachtingen van de klant hebben overtroffen. Daar staat Verwol voor.

Uw kantoor renoveren?
Ik garandeer u dat wij uw kantoor leuker, slimmer, sneller, beter, duurzamer en rendabeler kunnen renoveren dan dat u gewend bent of verwacht. Hoe? Wij werken volgens de principes van ‘Het ideale kantoor’.

Het ideale kantoor
Ruim 40 jaar werkt Verwol aan de renovatie van kantoren. Onze praktijkkennis hebben wij gecombineerd met wetenschappelijke onderzoeksresultaten. Dit heeft geleid tot ‘het ideale kantoor’; een nieuwe standaard in kantooromgevingen in Nederland.

Het ideale kantoor is gebouwd met bijzondere aandacht voor akoestiek, licht, luchtkwaliteit en thermisch comfort. Dit maakt het tot een gewild en waardevast vastgoedobject waarin productief, comfortabel en gezond gewerkt kan worden. Het kantoor is zo ingericht dat het aan te passen is aan de wensen van toekomstige gebruikers. Klik hier voor meer informatie over het ideale kantoor.

Laat mij u helpen om van uw kantoor ‘het ideale kantoor’ te maken en neem contact met mij op voor het maken van een vrijblijvende afspraak. Kijkt u ondertussen alvast op www.verwol.nl?

Thomas Groot,
Verwol Complete Interieurrealisatie

Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak contact met ons op via Thomas.groot@verwol.nl - 0226 – 36 36 36 / 06-12345678

Reacties
Dossier Verwol