‘Sluit de rijen met eenduidig verhaal over duurzaamheid’

Ook in de vastgoedwereld is het modeverschijnsel gaande om steeds het nieuwste op het terrein van verduurzaming te willen. Een duurzaam, groen gebouw bouwen is niet meer genoeg. Dat is niet de juiste weg, zo betoogt Thomas Metz, senior projectmanager bij DGBC in zijn blog.

Het recente boek van Thomas Rau ‘Materials Matters’ bundelt veel interessante inzichten. Een daarvan is dat de mens slechts in beperkte mate geleid wordt door het verstand en in veel sterkere mate door onbewuste emotionele verlangens. Nadat ondernemers dit door kregen, zijn die verlangens bij ons in bijna een eeuw zo geprogrammeerd dat ons koopgedrag is opgevoerd. We kopen niet meer alleen omdat we iets nodig hebben, maar om onze identiteit vorm te geven. Onder meer door de invloed van mode en trends veranderen de symbolen waarmee we onze identiteit vorm geven steeds van betekenis. En we zijn ons daar pijnlijk bewust van, beschrijft Rau. Als voorbeeld noemt hij de voetbalschoenen van zijn zoon die binnen een jaar ‘echt niet cool meer’ zijn.

Het is interessant om dezelfde mechanismen te zien binnen de wereld van de verduurzaming van gebouwen. Ik ben al een paar jaar actief in die wereld en zag de ontwikkeling van diverse ondersteunende instrumenten als GreenCalc, GPR-Gebouw, BREEAM en LEED. Allemaal steunend op het besef dat echte verduurzaming alleen mogelijk is door een integrale aanpak met als basis een balans tussen People, Planet en Prosperity. BREEAM en LEED zijn nu wereldwijd op een ongelooflijke manier omarmd door de markt als definitie van duurzaamheid.

Nu beginnen de modeverschijnselen zich ook in duurzaamheidsland te manifesteren. Een duurzaam, groen gebouw bouwen is niet meer genoeg. Nee, ‘Blue buildings’ is het toverwoord, met het WELL keurmerk. “Blue is the new Green”! En duurzaamheid? Dat begrip is zo 1987, nu hebben we het over circulariteit. Of nog beter, we moeten ons richten op het terugdringen van de broeikasgassen, zoals we.in het klimaatakkoord van Parijs hebben afgesproken. En hoe zit het trouwens met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties?

Wie kan dit nog uit leggen aan klanten of gebruikers die geen expert zijn? De reflex is om te kiezen voor het nieuwste. De ‘coolste voetbalschoenen’ uit de duurzaamheidswereld. Dat verkoopt het gemakkelijkst, zeker nu de klanten weer in de rij staan met de huidige economische opleving. Op die manier kan de commercie de verduurzaming van de vastgoedmarkt in zijn greep krijgen, op basis van dezelfde marketingtechnieken die hebben bijgedragen aan onze roofbouwmaatschappij. Weer een stap verder van de omslag. Terwijl die transitie juist zo nodig is.

Want één ding is zeker: met alleen focus op gezondheid of broeikasgassen bied je geen oplossing voor de problemen die nu spelen. De basisprincipes voor verduurzaming zijn namelijk nog steeds gelijk aan die in 1994 benoemd door John Elkington: een balans tussen mens, milieu en welvaart. Dat lukt niet zonder een integrale aanpak en het sluiten van kringlopen.

Dus laten we stoppen met het creëren van onduidelijkheid of het maken van vage claims, maar de rijen sluiten met een eenduidig verhaal: We hebben een enorme verduurzamingsopgave bij gebouwen. Circulariteit is daarbij hard nodig en het klimaatakkoord helpt om voldoende focus op broeikasgassen te houden. Keurmerken als BREEAM en LEED blijven zich ontwikkelen als hulpmiddel om verduurzaming te realiseren en WELL is een mooie aanvulling om in de groeiende behoefte aan meer aandacht voor gezondheid te voorzien.

Thomas Metz is als senior projectmanager Bestaande Bouw verbonden aan de Dutch Green Building Council.

Reacties
Dossier DGBC

Column: Vastgoedbeslissers moeten ook de groene beslissing nemen

Er stonden grote auto’s voor de deur van het Okura Hotel. Er waren veel mannen in mooie pakken. De hapjes waren lekker en het applaus voor de winnaar was groot. Tot zover de bekende ingrediënten van het succesvolle Vastgoedbeslisserscongres van Vastgoedjournaal gisteren. In hoeverre was duurzaamheid vertegenwoordigd op dit congres?

24 november 2017 om 15:35 | 3 min