Eerste hackathon PROVADA levert nieuwe woningmatch-app op

Op de PROVADA werd de eerste vastgoed-hackathon georganiseerd in samenwerking met Realmark OSRE. De uitkomst van deze driedaagse ontwikkelsessie werd aan het einde van de beurs gepresenteerd: een nieuwe woningmatch-app. De app, REmatch, koppelt woningen aan woonvoorkeuren en is zelflerend.

REmatch werd in drie dagen ontwikkeld in een vastgoed-hackathon tijdens PROVADA. In deze hackathon ontwikkelde zeven software-ontwikkelaars en designers de app als innovatieve oplossing voor een alledaags probleem in de vastgoedsector: de behoefte aan slimmer matchen van personen en objecten.

Snel en innovatief
Sybren van Putten is werkzaam als Product Owner bij Realmark OSRE en was verantwoordelijk voor het begeleiden van de hackathon. Van Putten licht toe: “De hackathon is georganiseerd om de vastgoedbranche kennis te laten maken met snelle innovatie en software-ontwikkeling. Deze hackathon moet het vastgeroeste denken in de sector doorbreken, waarin het ontwikkelen van oplossingen voor problemen vaak trage processen zijn. De web-app die eruit voort is gekomen laat zien wat er mogelijk is en stimuleert innovatie.”

Slimme app voor vastgoed én consument
REmatch is een prototype web-app voor het matchen, verfijnen en vervolgens beter matchen van woningen. De app bewaart de woonvoorkeuren van de gebruiker en onderhoudt deze zelf door daaraan gewicht te geven. Zo krijgt de gebruiker direct woningen te zien die steeds gerichter geselecteerd zijn op specifieke kenmerken. Van Putten: “De app is slimmer dan bestaande methodes voor het doorzoeken van woningaanbod, zoals Funda. Dit omdat de filters in REmatch zich automatisch aan de voorkeuren van de consument aanpassen. De app zou een complementaire functie op bestaande platformen kunnen vervullen, als een extra tool voor de gebruiker.”

Vastgoed intelligentie
De app moet daarnaast vastgoedprofessionals belangrijke data opleveren. Van Putten: “De woningmatch oplossingen die nu op de markt zijn, beperken zich veelal tot service voor de consument. Met de data uit REmatch kunnen trendanalyses gemaakt worden. Zo leren vastgoedontwikkelaars bijvoorbeeld aan welk type woning behoefte is binnen welke doelgroep en in welke regio. Gecombineerd met historische data is dat de basis voor voorspellingen. Het is dus ook een nieuwe bron voor vastgoed intelligentie.”

De eerste vastgoed-hackathon werd mogelijk gemaakt door Cleverstone, Consumatrix, Forza Digital, Main Energie, OSRE, Realmark en PROVADA Future.

Reacties