‘Deze ketensamenwerking heeft een aansprekende visie op duurzaamheid’

Het samenwerkings- en duurzaamheidsconcept Co-Green van Eigen Haard, TBI-onderneming ERA Contour, KOW en Oranje, heeft de Nyenrode Supply Chain Award 2016 gewonnen. De ketensamenwerking - waar volgens de jury het plezier van af spat - is een inspirerend voorbeeld met een brede en aansprekende visie op duurzaamheid. Leren en verbeteren staat centraal, met mooie instrumenten als BIM, legolisering, KPI’s en een ‘code of conduct’, aldus het juryrapport.

In Amsterdam Nieuw West werken woningcorporatie Eigen Haard, ontwikkelende bouwer ERA Contour, architectenbureau KOW en amoveerder Oranje volgens het concept Co-Green aan de grootschalige wijkvernieuwing in Overtoomse Veld. Hier realiseren zij Stadstuin Overtoom: 470 koop- en huurwoningen in een autoluw stadspark. De nieuwe wijk is klimaatneutraal, zonder dat dit extra kosten voor bewoners met zich meebrengt. Door vergaande ketensamenwerking tussen de partners en co-makers worden onnodige proceskosten bespaard en traditionele faalkosten gereduceerd. De marge die dit oplevert wordt ingezet om de klimaatneutrale maatregelen te financieren. Momenteel worden de laatste woningen van deze nieuwe wijk gebouwd, die in 2017 wordt opgeleverd.

Slimme innovaties
In de Co-Green samenwerking zijn intensieve kennisdeling, een coöperatieve werkstructuur en het gezamenlijk dragen van risico’s leidend. De partners hebben vooraf hun ambities vertaald in KPI’s die gekoppeld zijn aan de winstdeling. Deze worden continue gemonitord. Het concept daagt hierdoor niet alleen uit tot het laten slagen van de samenwerking, maar ook tot slimme innovaties. Op het gebied van de circulaire wijk zijn forse resultaten behaald. Niet eerder werd op deze schaal sloopmateriaal als baksteen en puingranulaat hergebruikt in het beton en metselwerk van de nieuwe woningen. Ook maakt de openbare ruimte integraal onderdeel uit van het plan. In nauwe samenwerking met het Stadsdeel is onder meer energie neutrale straatverlichting en een vernieuwend regenwateropvangsysteem gerealiseerd. Op het gebied van architectuur is een inventief op lego gebaseerde toolbox ontwikkeld, zodat bouwelementen goedkoper geprefabriceerd kunnen worden en tegelijkertijd flexibel ingespeeld kan worden op de actuele consumentenvraag en marktontwikkelingen.  

Repeteerbaar
Co-Green blijkt bovendien een repeteerbaar concept te zijn. De succesvolle samenwerking tussen de partners, die in 2011 is gestart, heeft een vervolg gekregen met de ontwikkeling en bouw van circa 100 sociale- en markthuurwoningen in Spoorstrook Zuid in Amsterdam.

Samenwerking stimuleren
De Supply Chain Award is een initiatief van Nyenrode Business Universiteit, Platform Ketensamenwerking Zuid en Duurzaam Gebouwd en heeft als doel ketensamenwerking in de bouw te stimuleren. De Award wordt niet voor een gerealiseerd gebouw uitgereikt, maar voor het proces dat daartoe heeft geleid. “Deze bedrijven verdienen deze prijs op basis van aanstekelijke enthousiasme en brede kijk op duurzaamheid”, vond juryvoorzitter Jack van der Veen van Nyenrode Business Universiteit. “Daarnaast zetten ze de klant écht centraal en passen ze ook hun ambitieniveau aan.”  

Portefeuillehouder Ronald Mauer feliciteert Co-Green namens het dagelijks bestuur van Nieuw-West. “We zijn er trots op met Co-Green in Nieuw-West aantrekkelijke en duurzame woningen te kunnen aanbieden. Dit is na de vakprijzen Zuiderkerkprijs (2014) en de Groene Speld (2012) al de derde prijs voor Stadstuin Overtoom.” 
 
Stadstuin Overtoom:

Reacties

Lees onze special over Hoogbouw Special