Heijmans heeft akkoord voor 400 huizen in Voorhout

Terra Ontwikkeling, een samenwerkingsverband tussen Heijmans en NIBC, en het college van Burgemeester en Wethouders van Teylingen hebben een principeakkoord bereikt over de bouw van ruim 400 woningen in het plan Hooghkamer in Voorhout.

Dit najaar worden het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpexploitatieplan Hooghkamer ter visie gelegd. De gemeenteraad besluit op 16 december 2010 officieel over het krediet voor de aankoop van de gronden voor de realisatie van de hoofdwegen, een park en watergangen, aldus Heijmans.

Voor het eind van dit jaar vindt dan de overdracht van deze gronden van Terra Ontwikkeling aan de gemeente plaats. De definitieve vaststelling van het bestemmingsplan en exploitatieplan Hooghkamer door de raad is vervolgens gepland in juni 2011.

 

Reacties