Hoe zorgt u ervoor dat uw winkelpand er goed uitziet?

Als eigenaar van een winkelpand, of ander verzamelgebouw, bent u wellicht bekend met alle verschillende containers die langs de gevel staan. Dit ziet er rommelig uit, uw brandverzekeraar is er niet blij mee en de winkeliers kunnen hun afval in elkaars container gooien. Centralisatie van de afvalstromen zorgt voor een overzichtelijke en mooie uitstraling van uw pand. Met een registratiesysteem kunt u de individuele huurder toch op maat laten betalen.

Voor vastgoedrelaties heeft Milieu Service Nederland de Miniperscontainer met registratiesysteem ontworpen. De Miniperscontainer is wellicht de oplossing voor u, vooral als u veel afval en weinig ruimte heeft. De Miniperscontainer perst tot 27 m3 bedrijfsafval samen, dit zijn ongeveer 24 rolcontainers van 1100 liter terwijl hij slechts 8 m2 vloeroppervlakte inneemt. Het registratiesysteem zorgt ervoor dat er een eerlijke wijze van toerekening van de kosten plaatsvindt voor de huurders. Onder het mom van ‘De vervuiler betaalt’, betalen zij enkel voor het afval dat ze daadwerkelijk aanbieden.

Elektrische sleutel
Alle winkeliers krijgen een elektrische sleutel die op naam geprogrammeerd is. Bij het aanbieden van de persoonlijke sleutel gaat de volmond open en het gewicht van het afval wordt geregistreerd. Zo weet u precies hoeveel afval een individuele winkelier produceert en bovendien sluit u de container af voor onbevoegde gebruikers. Mochten er huurders zijn die nog een lopend contract hebben met zijn of haar huidige leverancier, dan nemen zij nog niet deel aan het systeem. Zodra de betreffende huurders contractvrij zijn, zullen zij instromen en krijgen ze een elektrische sleutel.

De Miniperscontainer kan voor allerlei soorten afval gebruikt worden en maakt weinig geluid tijdens het inwerpen en persen. De containers voldoen aan alle veiligheid en arbo-regels, daarnaast verminderen ze brandgevaar. De automatische volmelder stuurt een bericht naar Milieu Service Nederland, waardoor hij altijd op tijd geleegd wordt. De container wordt door een kleine bus verwisselt voor een nieuwe. Er hoeft geen grote vuilniswagen voor te rijden om uw afval op te halen.

Boven 't Y
Een voorbeeld van de hierboven geschetste mogelijkheden leest u in de case Winkelcentrum Boven ’t Y in Amsterdam-Noord waar Milieu Service Nederland de afvalstromen gecentraliseerd heeft en met een registratiesysteem gewerkt wordt.

Bijkomende voordelen
1. Kostenbesparing
Het centraliseren van afvalstromen kan kosten besparen, omdat individuele afvalvolumes gebundeld worden. Zo kunnen er tien volle containers geleegd worden, in plaats van twintig halfvolle containers. Daarbij scheelt het de afvalinzamelaar of uw eigen facilitair medewerkers aanzienlijk veel tijd en kosten.

2. Veiligheid
U wilt liever een paar strategisch geplaatste afvalbakken dan een (achter)gevel of straat vol losse containers. Dit laatste ziet er niet fraai uit en kan bovendien gevolgen hebben voor uw brandverzekering. In plaats van een afvalbak bij elke winkel of werkplek kiest u een centrale afvalbak van groter volume.

3. Gemak
Het is prettig als u één aanspreekpunt heeft op het moment dat u vragen of problemen heeft. De accountmanagers van Milieu Service Nederland bouwen een duurzame relatie op met klanten en bezoeken ze regelmatig om de situatie rondom afvalinzameling te optimaliseren. Bovendien verschijnen alle gemaakte kosten op één factuur, zeer overzichtelijk dus.

4. Inzicht in gegevens
De status van uw vastgoed wilt u monitoren. Om u hierin te ontzorgen brengt Milieu Service Nederland op verzoek uw afgevoerde hoeveelheid afval in kaart. Ook sturen wij u op verzoek een op maat gemaakte afvalstoffenrapportage toe. Deze zijn BREEAM en GRESB 'proof’ zodat u de gegevens hieruit ook kunt gebruiken als bewijslast of benchmark.

Meer weten?
Milieu Service Nederland begrijpt dat het voor u als vastgoedeigenaar of vastgoedbeheerder een zeer arbeidsintensieve klus kan zijn om de huidige situatie om te buigen naar een centrale manier van inzamelen. Om een aanslag op uw tijd te voorkomen, stellen wij samen met u een plan op. Wij zullen alle individuele huurders bezoeken of anderszins benaderen, met als uiteindelijk doel om hen rechtstreeks bij ons klant te maken.

Mocht u met een dergelijke situatie te maken krijgen en/of hierover nadere informatie wensen te krijgen, neemt u dan contact met ons op of maakt u een afspraak met uw Branchemanager Vastgoed. Hij wisselt graag van gedachten met u om u van de juiste informatie te voorzien.

Een bijdrage van Milieu Service Nederland

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021