Onderzoek: verlies voor grote corporaties in 2009

Van de 50 grootste woningcorporaties hebben er twintig het boekjaar 2009 afgesloten met een verlies. Het totaalresultaat van deze 50 corporaties kwam uit op een verlies van €92 mln. Voor de achtergronden van de verliezen, zie VJ Profs.

Reacties