Marktconsultatie de Machinefabriek gestart! Ondernemers en investeerders laat u horen!

10.000 m2 industrieel erfgoed zoekt definitieve invulling (ingezonden mededeling)

Aan zee en in het centrum van Vlissingen ligt in het hart van het Scheldekwartier de Machinefabriek. De Machinefabriek bestaat uit 10.000 m2 industrieel erfgoed en is onderdeel van de voormalige Scheldewerf. Het gebouw is klaar om een nieuwe invulling te krijgen. De plek en gebouw nodigen uit voor initiatief en de locatie biedt ruimte voor kwaliteit. Maar welke kwaliteit gaat de meeste waarde creëren voor de stad? Ondernemers, investeerders en vastgoedpro’s zijn van harte uitgenodigd om mee te doen aan dé marktconsultatie voor de ontwikkeling van de Machinefabriek zodat voorwaarden kunnen worden geschept om ideeën over dit indrukwekkende gebouw mogelijk te maken!

Het Scheldekwartier was het industriële hart van de gemeente Vlissingen waar grote (marine)schepen werden gebouwd en van de helling gleden. In de Machinefabriek werden de machines gemaakt voor deze grote schepen. Het gebouw wordt vandaag de dag niet meer aangewend ten behoeve van industriële activiteiten, maar de enorme hallen ademen nog steeds een sfeer van industriële bedrijvigheid en nostalgie uit. De Machinefabriek bestaat uit 3 hallen en beslaat daarmee in totaal ca. 10.000 m2 grondoppervlak. Vandaag de dag wordt de eerste hal voor tijdelijke activiteiten gebruikt. Panorama Walcheren, restauratie van Hoogaarzen, voorstellingen en optredens van het Zeeuws Nazomerfestival, ijsbanen, zijn een aantal voorbeelden van de huidige activiteiten in deze oude fabriek. Het prachtige gebouw vraagt om een definitieve functie waarmee hij weer jaren mee kan en het industrieel erfgoed behouden kan blijven. Het gebouw biedt enorme kansen voor (een) toekomstige functie(s) en vormt door zijn omvang een geweldige uitdaging.

Er is besloten om de markt eerst te consulteren om zo te komen tot haalbare uitgangspunten (eisen) en ambities (wensen). De gemeente heeft een aantal kaders gesteld die zij graag aan de markt wil voorleggen. De huidige publiekrechtelijke bestemming is industrie. De gemeente gaat deze bestemming wijzigen in een publiekrechtelijke bestemming die kansen biedt!

Geïnspireerd door het gebouw en de locatie? De gemeente hoopt op vernieuwende en creatieve plannen en wil partijen zoveel mogelijk de ruimte bieden. Toch zijn er een aantal punten waar rekening mee moet worden gehouden. Gemeentelijke beleidskaders en wet- en regelgeving stellen randvoorwaarden. Tegelijkertijd realiseert de gemeente zich dat niet teveel moet worden vastgelegd. Flexibiliteit zorgt ervoor dat ruimte wordt geboden aan creativiteit.

In het Consultatiedocument (hoofdstuk 2) worden de belangrijkste uitgangspunten en ambities beschreven. Zoek ideeën binnen deze afbakening. De gemeente hoort ook graag waar zij onverhoopt te strenge uitgangpunten of onrealistische ambities heeft.

Naast het vinden van aansluiting bij de bestaande beleidsmatige uitgangspunten daagt de gemeente u uit de ambities in te vullen. Wat spreekt u aan? Welke creatieve ideeën heeft u? Hoe maakt u het project haalbaar en realistisch?

U bent van harte uitgenodigd om de Machinefabriek van binnen te bezichtigen op 18 en 28 april 16.00 – 17:30 (Glacisstraat 165, 4381 SE te Vlissingen).

Meer informatie waaronder het Consultatiedocument en de vragen die de gemeente aan de markt stelt, voor partijen eventueel uit te nodigen, vindt u hier.

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021