Vijftigste kwaliteitsscan door DHV uitgereikt

Loek Hermans, voorzitter van MKB-Nederland, heeft vanmiddag de vijftigste door DHV uitgevoerde kwaliteitsscan van een bedrijventerrein in ontvangst genomen. Hij kreeg het rapport over het bedrijventerrein Vosdonk in Etten-Leur uit handen van DHV-adviseur en initiator van de scan, Herman Timmermans.

Hermans: "Met deze scan kunnen we verloedering van bestaande bedrijventerreinen voorkomen. Het is een prachtig instrument om te laten zien hoe een bedrijventerrein ervoor staat." Revitalisering van bestaande bedrijventerreinen is minstens zo belangrijk voor het midden- en kleinbedrijf als de aanleg van nieuwe, aldus Hermans.

Piet Besselink, lid van de Raad van Bestuur van DHV, wees op het belang van de scan voor buitenlandse ondernemingen. "Het buitenland kijkt naar hoe we hier omgaan met ons vestigingsklimaat. Met deze scan beschikken we over een duidelijk, transparant instrument dat daar snel duidelijkheid in schept. In Nederland zelf kan het fungeren als een soort smeerolie om besluitvormingsprocessen in dit land sneller te doen verlopen."

Reacties