Oproep! Wie heeft ervaring met managementsystemen rond vastgoed- en facility management?

Op de markt zijn diverse systemen te koop die helpen grip te krijgen of te houden op uw vastgoed en zaken rond uw eigen huisvesting. Maar functioneren deze systemen voor vastgoed- en facility management ook naar behoren en sluiten ze aan op uw wensen en mogelijkheden?

Om meer zicht te krijgen op de ervaring met de beschikbare systemen voeren VNG, PO-Raad en Aedes-Actiz in Bouwstenenverband een onderzoek onder gebruikers uit.

Maakt u gebruik van een dergelijk systeem, dan bent u van harte uitgenodigd om uw ervaring hiermee met ons te delen via bijgaande link. Het invullen van de vragenlijst vraagt slechts 5 minuten van uw tijd. 
> > >   Ga naar de vragenlijst en deel uw ervaringen met een managementsysteem   < < <

Door uw ervaring te delen kunnen vraag en aanbod goed (of beter?) op elkaar worden afgestemd. Maar het helpt ook bij de keuze voor een nieuw systeem.

De resultaten uit de enquête worden verwerkt in een publicatie waarin de vraag- en aanbodkant rond deze systemen worden samengebracht; met trends, vergelijkingstabellen, schema’s en ervaringen. Ook komen de resultaten digitaal beschikbaar. Tijdens de Najaarsbijeenkomst van Bouwstenen, op 3 december 2015, gaan we over het resultaat in gesprek met gebruikers en leveranciers.

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021