Nieuwe wet versnelt infrastructuurprojecten

Besluitvorming over infrastructuur kan 2 keer zo snel en beter. Het wetsvoorstel om daaraan bij te dragen is 16 april 2010 naar de Tweede Kamer gestuurd. De wijziging van de Tracéwet maakt een einde aan vertraagde procedures, brengt het bestuurlijk primaat terug in de besluitvorming en onderstreept het belang van een gebiedsgerichte benadering van infrastructuurprojecten.

Het wetsvoorstel legt in de Tracéwet vast dat besluitvorming voortaan begint met een startbeslissing. Daarin staat hoe tijdens een brede verkenning van de opgave alternatieven worden afgewogen. Bij de startbeslissing wordt onder meer vastgesteld op welke termijn een beslissing moet vallen en hoe publieksparticipatie, vroegtijdig en breed, zal plaatsvinden. Op de in de startbeslissing vastgelegde uitgangspunten wordt niet teruggekeerd.

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021