Corio staat op het punt de raad van bestuur flink uit te breiden. De Raad van Commissarissen van Corio is voornemens de heer B.A. van der Klift te benoemen tot Chief Financial Officer (CFO) en mevrouw F.J. Zijlstra tot Chief Operational Officer (COO). Daarnaast zal Frederic Fontaine worden benoemd tot Chief Development Officer. 

Na de kennisgeving hierover aan de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) op 23 april 2010 zullen beiden ook toetreden tot de Raad van Bestuur. Tijdens deze AVA zal de huidige CFO van Corio, de heer J.G. Haars, aftreden. De positie van COO is een toevoeging binnen de huidige Raad van Bestuur van Corio. De Autoriteit FinanciëleMarkten (AFM) heeft geen bezwaar tegen de voorgenomen benoemingen. Ben van
der Klift en Francine Zijlstra zullen op 1 mei 2010 voor een periode van 4 jaar worden aangesteld. Om de continuïteit van de onderneming en een naadloze overdracht van de verantwoordelijkheden te waarborgen heeft de heer Haars ermee ingestemd om tot uiterlijk 1 mei 2011 als adviseur van Corio aan te blijven.

Ben van der Klift (1959) heeft meer dan 22 jaar ervaring in een aantal financiële posities en bestuursfuncties. Hij begon zijn loopbaan in 1987 bij RDM in Rotterdam, stapte in 1991 over naar DHV en werd in 1997 benoemd tot financieel directeur van PRC Bouwcentrum. Na de overname van PRC Bouwcentrum door ARCADIS werd hij in januari 2005 financieel directeur van ARCADIS N.V. In mei 2006 werd hij benoemd tot CFO van de Raad van Bestuur van ARCADIS. In deze functie was hij medeverantwoordelijk voor de sterke groei en professionalisering van het bedrijf. Hij was betrokken bij een aantal grote internationale acquisities en bekleedde bestuursfuncties bij werkmaatschappijen van ARCADIS in Brazilië, de Verenigde Staten en Europa. Hij heeft een bachelor Civil Engineering, hij is afgestudeerd in Bedrijfskunde en hij behaalde de titel Register Controller bij de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Francine Zijlstra (1963) is sinds 1990 werkzaam bij Corio (en VIB N.V., Corio's rechtsvoorganger). Zij heeft hier verschillende functies vervuld, als laatste die van Director Strategy & Acquisitions. Na enkele jaren gewerkt te hebben op het financiële vlak, heeft zij inmiddels 20 jaar ervaring opgebouwd op het gebied van vastgoed. Francine is afgestudeerd in Bedrijfskunde en heeft de Master in Real Estate (MRE) opleiding met succes afgerond. 

Ben van der Klift zal een vast bruto jaarsalaris ontvangen van € 300.000, inclusief vakantiegeld. Francine Zijlstra zal een vast bruto jaarsalaris ontvangen van € 215.000, inclusief vakantiegeld. Ze hebben beiden recht op een variabele beloning die volledig in lijn is met het beloningsbeleid zoals goedgekeurd door de aandeelhoudersvergadering in April 2008. De bijdrage die Corio ter beschikking stelt voor een individueel pensioen is vastgesteld op 20% van het bruto jaarsalaris. Beiden hebben recht op maximaal een bruto jaarsalaris als ontslagvergoeding in geval van voortijdige opzegging van hun arbeidscontract door Corio. In geval van een fundamentele wijziging in de eigendomsstructuur van Corio kan de ontslagvergoeding in bepaalde
omstandigheden toenemen tot twee bruto jaarsalarissen.


Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021