'Energiebesparing begint bij bewustwording’

Duurzaamheid  wordt bij BrabantZorg een steeds belangrijker onderwerp. Zo hebben maar liefst 20 instellingen zich voor de komende ‘Energiestrijd’ bij Urgenda aangemeld. “Daarnaast kijken we ook heel nadrukkelijk naar hoe we locaties fysiek kunnen aanpakken om het energiegebruik terug te dringen”, vertelt Anita van Hoof, manager locatiegroep en voorzitter van de regiegroep duurzaamheid BrabantZorg.

Eigenlijk had het gesprek natuurlijk moeten plaatshebben bij Zorghuis Odendael in Sint-Oedenrode. Deze locatie van BrabantZorg won immers afgelopen jaar de Energiestrijd Zorghuizen. Drie maanden lang ging Odendael met vijftien andere zorginstellingen de competitie aan om zoveel mogelijk energie te besparen. Het Zorghuis realiseerde een besparing van € 70 per bewoner en bespaarde in totaal over de periode van drie maanden bijna € 11.000. In haar werkkamer in het moderne De Wellen in Oss  benadrukt Anita van Hoof dat de Energiestrijd vooral voor een stuk bewustwording heeft gezorgd bij zowel de medewerkers als de bewoners. “En daar begint het naar mijn gevoel ook mee. Wat betekent het als ik het licht laat branden terwijl niemand in de ruimte is of deuren open staan terwijl de verwarming aan staat.”

Bewustwordingsproces

Overigens is zij de eerste om toe te geven dat het bewustwordingsproces binnen BrabantZorg nog niet zo lang aan de gang is. “We hebben vorig jaar een regiegroep in het leven geroepen die zich daarmee bezighoudt. En dat is ontstaan omdat een paar medewerkers zich hardop afvroegen wat wij als organisatie nou op het gebied van duurzaamheid doen? In de zorg is de focus automatisch meer op People. Die P hebben we goed geregeld. Maar met de P van Planet is het nog wat minder gesteld.”

Het meedoen aan de Energiestrijd was aldus Van Hoof een eerste stap om daar verandering in te brengen. Inmiddels is het enthousiasme daarover dusdanig, dat er nu dus met 23 vestigingen aan de komende strijd wordt meegedaan. De nieuwe editie van de Energiestrijd begint op 21 december. “Er wordt uitgekeken naar de start waarbij zogenoemde teamcaptains samen met medewerkers en bewoners door de gebouwen lopen om te kijken waar energiebesparingsmogelijkheden zijn. Het leuke is dat bewoners comfort vaak helemaal niet zo vanzelfsprekend vinden en dus zelf met goede tips komen. Vorig jaar zei er iemand zelfs, ‘zet die verwarming nog maar een graadje lager, we trekken wel een trui aan’. Het is natuurlijk voor een deel ook fun. Het is een competitie.”

Energiewinst

Gezien het resultaat van de winnaar valt er een behoorlijke energiewinst te behalen. “Dan hebben we het over de korte maar ook de lange termijn”, benadrukt Van Hoof. Met bewustwording over het energiegebruik en bijvoorbeeld het opnieuw inregelen van de technische installaties wordt op de korte termijn winst geboekt. Investeringen in bijvoorbeeld het aanbrengen van led-verlichting of fysieke aanpassingen hebben op de lange termijn effect. “Als regiegroep zijn we daar wel heel nadrukkelijk mee bezig. Hoe kunnen we duurzaamheid binnen de organisatie en instellingen verbreden. Enerzijds hebben we daarvoor een stip aan de horizon geplaatst maar anderzijds zijn we ook gewoon aan de gang gegaan.”

Nieuwbouw

Zo werkt BrabantZorg bijvoorbeeld samen met de Energiesprong Zorgvastgoed voor de nieuwbouw in Zaltbommel. “Via het Slim en snel-programma willen we straks de aanbesteding gaan doen.” Dat betekent in de praktijk dat samenwerkingspartners van marktpartijen op basis van het door BrabantZorg omschreven wensenpakket met een plan komen. “Het is wel duidelijk dat we daarvoor wel onze uitgangspunten helder moeten hebben. Met andere woorden we moeten precies weten wat we willen en voor wie we straks willen gaan bouwen. In die voorfase zitten we nog.”

Open mindset        

Van Hoof geeft aan dat dit soort nieuwe ontwikkelingen vallen of staan bij de steun van het bestuur. “De huidige Raad van Bestuur staat open voor vernieuwing en vindt duurzaamheid een belangrijk onderwerp. Er is een open mindset om met andere partijen samen te werken. Natuurlijk zijn het voor de zorg onzekere tijden. Maar dat biedt ook kansen. We komen er niet uit als we de oude traditionele weg blijven volgen.”

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2022