Woonstad Rotterdam: uittreden uit bestel corporatie is niet de oplossing

De wens van sommige corporaties om uit het bestel te treden is niet de juiste stap. De discussie zou veel meer moeten gaan over wat nu wel het juiste stelsel is. Dit stelsel dient de maatschappelijke doelstelling, namelijk het verschaffen van woonruimtes aan mensen met en lager inkomen, zoveel mogelijk te faciliteren. Dat zegt Woonstad Rotterdam in het onderzoek van Vastgoedjournaal onder de 15 grootste corporaties van Nederland.

Woonstad Rotterdam is de vijfde grote corporatie in Nederland met ruim 50.000 woningen in eigen beheer. De directie van deze corporatie heeft meegewerkt aan het onderzoek van Vastgoedjournaal over een aantal thema's die momenteel spelen in de corporatiesector.

Over de verkoop van het aantal woningen uit de eigen voorraad - zowel bestaande bouw als nieuwbouw - denkt Woonstad Rotterdam dat dit in 2010 minder zal zijn dan in 2009 als gevolg van de "nasleep van de kredietcrisis in 2010 op de huizenmarkt, in het bijzonder op de zwakke huizenmarkt in Rotterdam".

De corporatie merkt op dat zij steeds vaker wordt benaderd door commerciële partijen als beleggers en projectontwikkelaars met het verzoek of Woonstad Rotterdam woningen van hen wil afnemen. Deze partijen kampen met sterke vertraging in het aantal nieuwbouwverkopen. Het aantal samenwerkingsverbanden met deze commerciële partijen in gezamenlijke projecten ziet Woonstad in kwantitatief opzicht wel verminderen maar door vergroting van de focus zullen deze samenwerkingsverbanden in kwalitatief opzicht groeien.

Woonstad verwacht dat de schaalvergroting in de corporatiesector door zal gaan maar "waarschijnlijk in een lager tempo dan de afgelopen 10 jaar. De sector wordt per saldo kleiner, onder andere omdat het eigen woningbezit toeneemt. Door samenwerking en fusies kunnen middelen binnen de huisvesting (nog) beter verdeeld worden".

De stimuleringsplannen voor de Nederlandse woningmarkt zoals die vanuit de Rijksoverheid in Den Haag zijn gepresenteerd, acht Woonstad uiterst waardevol. "Meer structurele oplossingen worden door ons nog beoordeeld op effectiviteit en betekenis voor onze organisatie. Daarbij houden wij ook rekening met diverse stimuleringsplannen op lokaal niveau", aldus Woonstad.

Over de eigen financiële positie verwacht Woonstad geen verandering dit jaar. "Wij hebben er alle vertrouwen in, dat op de lange termijn onze financiële positie onverminderd gezond blijft", zo besluit Woonstad Rotterdam.

Rogier Hentenaar

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021