Haag Wonen in het nauw door verhuurdersheffing: ontslagen en hogere huren

Haag Wonen wordt flink getroffen door de verhuurdersheffing. De corporatie zet het mes in de eigen organisatie om de miljoenenlasten de komende jaren op te vangen. Er verdwijnen veertig banen en de huren gaan omhoog. Directeur Karin van Dreven: "Het zijn pijnlijke, maar ook onvermijdelijke beslissingen."

Haag Wonen wordt hard getroffen door de verhuurdersheffing. De Haagse woningcorporatie, die zo'n 23.000 woningen heeft, moet komend jaar zo'n 9,5 miljoen euro ophoesten. De heffing blijft jaarlijks oplopen tot bijna 14 miljoen euro in 2017.

Daar komt de saneringsheffing, die een dezer dagen wordt geïnd nog bij. Over 2013 moet ruim 5 miljoen euro worden betaald. De totale begroting van Haag Wonen bedraagt ongeveer 130 miljoen euro per jaar.

Onvermijdelijk

De afgelopen jaren heeft de corporatie de bedrijfslasten al met een kwart teruggebracht, maar dat blijkt nu niet genoeg te zijn. Directeur Karin van Dreven schrijft in een brief aan haar stakeholders dat het bedrijf nu nog gezond is. "Maar de verhuurdersheffing slaat ook onze financiën uit het lood." Een reorganisatie is onvermijdelijk. De bedoeling is dat zo een "slimme, slanke organisatie" ontstaat, adus Van Dreven.

Over een tijdsbestek van vier jaar zullen 40 FTE's van de 250 FTE's moeten verdwijnen. Een woordvoerder van Haag Wonen tegen Building Business: " We willen dat zoveel mogelijk opvangen met natuurlijk verloop en door tijdelijke contracten niet te verlengen. Dat is natuurlijk niet voldoende, er zullen ook mensen ontslagen moeten worden, maar er is geen reden voor een collectieve ontslagaanvraag. Het aantal gedwongen ontslagen blijft onder de twintig." Haag Wonen zal de komende jaren ook de huren omhoog doen.

Blokakkoord

Haag Wonen stemde in de Aedes-ledenvergadering begin oktober vóór het Blokakkoord, en daarmee ook vóór de verhuurdersheffing. De woordvoerder wil graag benadrukken dat zij daarbij pal achter de motie stonden die stelde dat sociale huurwoningen bereikbaar en betaalbaar moeten blijven. "Wij willen de schade voor huurders beperkt houden. We hebben van te voren de consequenties afgewogen van niet instemmen of wel instemmen met de verhuurdersheffing."

Lees HIER de brief aan de stakeholders van Haag Wonen. 

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2022