Samen de toekomst vormgeven: gezonder, gelukkiger en welvarender. Mooi streven van een ontwikkelaar, maar hoe pak je dat aan? Blauwhoed legt in een gesprek met Vastgoedjournaal uit hoe ze deze missie vormgeeft. Dit doet ze aan de hand van twee op stapel staande projecten in Pijnacker-Nootdorp en Hendrik-Ido-Ambacht: Casa Vita en Ambachts Lint. Projecten waarbij het begrip ontmoeting een cruciale rol speelt, want gelukkig wonen doe je samen.

Zeker in deze tijd waarin de individualisering steeds meer om zich heen grijpt, vormt de verbinding met anderen en de omgeving een belangrijk aspect voor woongeluk, aldus directeur Wonen Eltjo Bouwman van Blauwhoed. Hij legt om te beginnen uit hoe Blauwhoed als ontwikkelaar een bijdrage wil leveren aan een gezonde woon- en leefomgeving. En ook hoe de Blauwhoeders dat concreet, in de praktijk vormgeven. Eltjo: “Een belangrijke voorwaarde voor een gezonde woon- en leefomgeving die bijdraagt aan geluk, is dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast is het van belang dat er in de omgeving voldoende groen en natuur aanwezig is. Niet alleen de omgeving, maar ook het binnenklimaat van de woning moet gezond zijn.  Al deze eisen hebben we vastgelegd in ons Geluks PvE. Daarnaast doen we expliciet onderzoek met het Happiness Lab en onze partners Juli Ontwerp en Syntrys Achmea, hoe we er daadwerkelijk voor kunnen zorgen dat we positief bijdragen aan het geluk van mensen.

 


Community
Blauwhoed start al in de ontwerp/ontwikkelingsfase met het vormen van een community, waarbij toekomstige bewoners elkaar in co-creatie sessies ontmoeten. Eltjo: “Het gaat dan niet alleen om het huis of de omgeving, maar ook om de vraag: wie worden mijn nieuwe buren?” Co-creatie vormt een essentieel onderdeel bij alle ontwikkelingen van Blauwhoed, dat erin gelooft dat je een gelukkige, gezonde en welvarende woonomgeving creëert door plannen te ontwikkelen in samenwerking met bewoners, omwonenden, en partners zoals gemeenten, architecten, investeerders en adviseurs. Samen kom je verder. En om een buurt te creëren waarin het fijn wonen is en waarin iedereen een actieve rol op zich neemt, is het belangrijk de bewoners er zo vroeg mogelijk bij te betrekken. Zij krijgen daarbij de mogelijkheid om aan te geven wat hun wensen zijn en welke potentiële obstakels zij zien. Zowel op het vlak van inrichting en infrastructuur, als wat betreft duurzaamheid, mobiliteit en gezondheid. Eltjo: “Wij passen deze ideeën maximaal toe in alle nieuwe projecten, zoals Ambachts Lint in Hendrik-Ido-Ambacht en Casa Vita in Pijnacker-Nootdorp. Belangrijk is dat mensen in beweging komen, ook letterlijk, en elkaar ontmoeten. Want de basis van geluk is ontmoeting. En geluk vormt op haar beurt de kracht die mensen laat floreren. Mensen vinden het belangrijk hoe ze wonen, maar ook met wie ze wonen.”

 

 

Casa Vita

Zoals gezegd vormt die co-creatie een belangrijke rol bij de ontwikkeling van Casa Vita, een nieuw project van Blauwhoed in Pijnacker-Nootdorp. Joris Burggraaff, als ontwikkelingsmanager betrokken bij dit project, vertelt: “Casa Vita is een complex van 100 appartementen met een omliggend park en een autovrije binnentuin. Hier komen alle aspecten uit de door Eltjo geschetste visie van Blauwhoed samen. Om te beginnen participatie. De gemeente was al in gesprek met omwonenden,  voordat wij betrokken raakten bij het project. Nadat wij de tender hadden gewonnen, hebben wij dat stokje dankbaar overgenomen. Inmiddels hebben er al zo’n vijf participatiesessies plaatsgevonden. Niet alleen met geïnteresseerde huurders en kopers, maar ook met omwonenden, die razend enthousiast zijn over het project.” Omdat je gelukkig en gezond wonen samen doet, vormt het creëren van gedeelde ruimtes een essentieel onderdeel van het plan. Vandaar dat in het park rondom Casa Vita en in de binnentuin de doorlooproutes uit de omgeving zijn geïntegreerd in het plan, onder andere met zitplekken waar bewoners en omwonenden elkaar kunnen ontmoeten. In het complex komt een gedeelde huiskamer waar bewoners, en eventueel ook omwonenden, gebruik van kunnen maken. Joris: “Daarmee kun je de sociale cohesie binnen en buiten het plan versterken. Wij kijken op dit moment ook nog naar andere middelen die daaraan kunnen bijdragen, zoals een hobbykas, deelgereedschap en deelauto’s, waar de buurt ook gebruik van kan maken.”

Ambachts Lint       
Ook in Ambachts Lint, een nieuw project in Hendrik-Ido-Ambacht, speelt het begrip ontmoeting een centrale rol, aldus betrokken conceptontwikkelaar Merel Putman. “Uitgangspunt van de door ons gewonnen prijsvraag was niet alleen woningen toe te voegen voor de doelgroepen starters en senioren, maar ook om een aantrekkelijk stuk openbaar gebied aan te leggen tussen een winkelgebied en het cultuurcentrum. Bijkomende eis daarbij was veel groen toe te voegen. Geen kijk- maar gebruiksgroen, dat mensen stimuleert om te bewegen en elkaar te ontmoeten. Wij noemen dat ‘een slinger van ontmoetingen’ waarbij we interactie stimuleren tussen bewoners, bezoekers en passanten. Voor senioren zijn daarbij zowel binnen als buiten ontmoetingsruimtes gecreëerd. Ook hier speelt de vraag: ‘hoe willen we hier met elkaar wonen?’ een belangrijkere rol dan: ‘wat kan ik besteden?’ Dus ook hier zijn we bezig met participatie om invulling te geven aan het plan. Daarnaast was het oorspronkelijke oudhollandse landschap een belangrijke inspiratiebron voor het ontwerp van de groene openbare ruimte.” Dat groen, benadrukt Joris tot slot nog maar eens, vormt met het begrip ontmoeting een essentieel onderdeel van de visie van Blauwhoed. “Wat Merel zegt over de aansluiting van het groen op de omgeving, die natuurinclusiviteit, geldt niet alleen voor Ambachts Lint, maar ook voor Casa Vita, waar we dat ook versterken.”      

Meer weten?
Wie meer wil weten hoe Blauwhoed invulling geeft aan haar projecten met als doel een gezonder, gelukkiger en welvarender Nederland, neemt contact op met Yvonne van Mierlo, ymierlo@blauwhoed.nl.    

Reacties

Volledig toegang tot Vastgoedjournaal?