UNETO-VNI teleurgesteld over stopzetten subsidie duurzame warmte

UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, is teleurgesteld over het stopzetten van de subsidieregeling voor duurzame warmte-installaties. Volgens voorzitter Marcel Engels van de installateursvereniging laat dit besluit van minister Verhagen zien dat energiebesparing en verduurzaming geen prioriteit hebben voor dit kabinet. "De omschakeling naar een energiezuinige en duurzame energievoorziening biedt de Nederlandse economie grote kansen. Die worden door dit kabinet onvoldoende onderkend. Het laat zien dat de zogenoemde Green Deal van dit kabinet vooral een kwestie is window dressing."

Volgens voorzitter Marcel Engels beroept minister Verhagen zich bij het stopzetten van de subsidie ten onrechte op het uitblijven van leereffecten en schaalvoordelen. Engels: "Het is nog te vroeg om die conclusie te trekken. Investeringen in energiebesparing zijn gebaat bij een consistent lange termijn overheidsbeleid, het kabinet laat met dit besluit het tegendeel zien. Op deze manier raakt Nederland nog verder achterop bij het realiseren van de Europese energiebesparingsdoelstellingen."

UNETO-VNI pleit niet voor een subsidie-infuus. "In deze overgangsperiode helpt subsidie echter wel om investeringen in zonneboilers, warmtepompen en micro warmte-krachtkoppeling uit te lokken. Door deze actie van het kabinet zijn deze veelbelovende technieken weer terug bij af. Hiermee wordt richting installateurs die de afgelopen jaren fors hebben geïnvesteerd in deze technieken, een verkeerd signaal afgegeven. Ook voor de leveranciers is het slecht nieuws. Subsidiëring helpt op de langere termijn om massa te creëren, waardoor de kostprijs omlaag kan. Groei van het volume is bovendien belangrijk om onderzoek en ontwikkeling op gang te houden."

Op het komende congres - klik HIER - van Building Holland in RAI Amsterdam op 27 oktober aanstaande is Marcel Engels aanwezig als spreker bij het thema 'Hoe marktconform is huisvesting?'

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen 2022