De zorg is nogal veeleisend als het gaat om huisvesting. Ze moet niet alleen een omgeving bieden die veilig en plezierig is voor patiënten, medewerkers en bezoekers. Maar ook zorgen voor privacy, zonder gesloten te zijn en duidelijkheid geven over de routing, zodat mensen zich eenvoudig kunnen oriënteren. En ook, hoe ze het gebouw kunnen verlaten bij calamiteiten en ontruimingen. Kortom, een veelheid aan functies waarover Vastgoedjournaal in gesprek gaat met Ron Teeuw, senior projectmanager bij Blomsma Print & Sign in Zoetermeer. 

Een specialist op het gebied van effectieve signing op het gebied van healthcare en hospitals. Ron Teeuw schetst om te beginnen even in het kort de geschiedenis van de onderneming. “Wij zijn al ruim veertig jaar specialist in het inzetten van zelfklevend vinyl voor communicatiedoeleinden. We zijn voortgekomen uit een veiligheidskundig tekenbureau, maar door de komst van zelfklevend vinyl gingen we ons gaandeweg ook richten op andere, meer reclameachtige toepassingen zoals wagenpark- en raambestickering. Daardoor ontstond naast de afdeling veiligheidssignalering ook een afdeling repro. Vervolgens kwam daar de signing in de gezondheidszorg bij. Een specialiteit die gaandeweg steeds belangrijker is geworden, door de vergrijzing en de toenemende groei van de gezondheidszorg.” 

 

Toegevoegde waarde

Ron Teeuw: “Wat wij steeds meer zien op dit terrein is renovatie van bestaande panden, waarbij aspecten als inrichting en sfeer aan de orde komen. Belangrijk, aangezien er een groeiend besef is dat voor de bewoner/patiënt het van toegevoegde waarde is dat er iets met dat interieur gebeurt met kleuren en decoratie. Elementen die kunnen bijdragen aan het creëren van een bepaalde sfeer en aan een plezierige omgeving voor patiënten, medewerkers en bezoekers. Wij kunnen aan dat interieur een bijdrage leveren door de toepassing van folies. Want die bieden, in combinatie met fotografie, steeds meer mogelijkheden om een gewenste, rustgevende sfeer te creëren waarin mensen zich op hun gemak voelen. Voor senioreninstellingen in Rotterdam waar mensen wonen die in de havens hebben gewerkt, hebben we bijvoorbeeld haventaferelen toegepast. Maar je kunt ook werken met thema’s per verdieping of per afdeling. Er is heel veel mogelijk.” 

Geavanceerde reproductietechniek

De hiervoor benodigde reproductietechniek heeft zich, in combinatie met het materiaal dat als drager dient, in de afgelopen decennia enorm ontwikkeld. Waardoor het mogelijk is geworden steeds grotere oppervlakken van decoratiefolie te voorzien en wand- en glasoppervlakken te bekleden met visuals. Ron Teeuw: “Er is steeds meer mogelijk. Voor glasoppervlakken bieden we bijvoorbeeld full color, onderhoudsarme folies met een lange levensduur.” Inmiddels zijn de ontwikkelingen zover gevorderd dat het ook mogelijk is om interactieve en educatieve decoraties te maken. Blomsma werkt op dit gebied nauw samen met Variled als partner. Ron Teeuw: “Toepassingen hiervoor zijn te vinden op kinderafdelingen van ziekenhuizen. Want met name voor kinderen kan het verblijf in een ziekenhuis nogal traumatiserend zijn, dus is het belangrijk dat de aankleding plezierig is en aansluit bij hun belevingswereld. Eigenlijk is onze bijdrage onderdeel van de zogenaamde ‘healing environment’. Qua techniek en interactiviteit kun je ook denken aan de toepassing van een bedrukking die reageert op UV licht, waardoor kinderen kunnen spelen met afbeeldingen.” 

 

 

Innovatief

Blomsma werkt voor een breed scala instellingen op het gebied van de (gezondheids)zorg, variërend van ziekenhuizen en bejaarden- en verpleeghuizen, tot opvangcentra in de geestelijke gezondheidszorg. Met betrekking tot de laatstgenoemde vertelt Ron Teeuw dat decoratie daar met name ook wordt gebruikt om het gedrag van cliënten (bij) te sturen. Ron Teeuw: “Je kunt daarbij denken aan het camoufleren van bepaalde doorgangen. Zoals toegangsdeuren naar liften. Wij proberen goed mee te denken in de oplossingen die we bieden, en als gevolg van onze productie- en montagecapaciteit is de schaal waarop we dingen aankunnen ook een pré voor zorginstellingen. Hierdoor kunnen we snel schakelen en hebben we korte doorlooptijden. In de gezondheidszorg is dat belangrijk, omdat de beslistrajecten vaak langdurig zijn, maar er snel gehandeld moet worden wanneer er eenmaal een besluit genomen is. Wij hebben de capaciteit om dat aan te kunnen.” Wat betreft het dragermateriaal werkt Blomsma nauw samen met vooraanstaande leveranciers als 3M, die op hun beurt graag gebruikmaken van de innovatieve houding van deze onderneming. Want volgens Teeuw zoekt Blomsma graag de grenzen op van wat technisch mogelijk is. Wat leidt tot innovaties die ook op andere gebieden hun weg vinden. Ervaringen met folies in de offshore industrie hebben bijvoorbeeld geleid tot andere ‘heavy duty’ toepassingen.            

Open en toch privé

Wij Nederlanders staan er bekend om dat we graag zoveel mogelijk transparantie en openheid willen (vraag een buitenlander wat hem/haar het meest verbaasd in ons land en het antwoord luidt vaak: het ontbreken van dichte gordijnen waardoor je bij iedereen naar binnen kunt kijken). In de gezondheidszorg trekken we die tendens, omdat we er kennelijk aan gewend zijn, graag door. Maar niemand wil graag ‘te kijk staan’. Vraag is dus: hoe combineer je de behoefte aan transparantie met voldoende privacy? Ron Teeuw: “Wij hebben daarvoor speciale privacy folies die toegepast kunnen worden op glaswanden. Daardoor kun je niet alleen behandel- en bespreekkamers, maar ook kantoorruimtes afschermen, zonder dat het ten koste gaat van de lichtinval. Overigens werken deze folies niet alleen privacy verhogend, maar ook als doorvalbeveiliging.” Om in het bijzonder tegemoet te komen aan dat laatstgenoemde aspect, biedt Blomsma ook speciale veiligheidsfolies en warmtewerende folies. De eerste houdt gebroken glas bij elkaar en is tevens inbraakwerend; de tweede blokkeert UV licht en houdt de verkleuring van meubilair tegen en zorgt voor een verlaging van de interne temperatuur. Vooral plezierig voor grotere glasoppervlakken waar de zon op staat.    

 

 

Ontruimingsplattegronden en veiligheidssignalering

Een veilige, vertrouwde omgeving voor patiënten, medewerkers en bezoekers stopt niet bij decoratieve elementen. Het is van levensbelang, en trouwens ook wettelijk verplicht, dat iedereen weet hoe het gebouw zo snel mogelijk kan worden verlaten in geval van een calamiteit. Op dit terrein liggen deels de wortels van Blomsma. Vandaar ook dat de onderneming als geen ander thuis is op dit werkgebied en een echte specialist genoemd kan worden genoemd wat betreft ontruimingsplattegronden en veiligheids- en vluchtwegsignaleringen. Het is een werkterrein waarbij Blomsma zich richt op zowel bewoners en medewerkers, als op bezoekers. Voor die laatstgenoemde groep is ook de interne en externe bewegwijzering zeer belangrijk, die er niet alleen voor zorgt dat mensen hun weg weten te vinden in de instelling maar die ook bijdraagt aan de herkenbaarheid ervan.        

 

 

Reacties

Volledig toegang tot Vastgoedjournaal?