“In Eindhoven wordt het verzonnen (“Brainport”) en  Weerterland kan het maken (“make-tech”).” Dolf Geleijns, directeur van Saelmans Bedrijfsmakelaardij in Weert zegt het met een kwinkslag in zijn stem maar het is wel de realiteit. Weert en Nederweert, door Geleijns Weerterland genoemd, hebben in de afgelopen jaren krachtig ingezet op groei van de maakindustrie en beginnen daar nu de vruchten van de plukken. “Er is hier een enorme groeipotentie.”

Behalve Dolf Geleijns zijn het de medewerkers Guido Berntsen en Joost Gieben die zich binnen Saelmans Makelaardij met bedrijfsmatig vastgoed bezighouden. “Ons werkterrein”, trapt Geleijns het gesprek af, “is wat ik noem Weerterland, Midden-Limburg. Dus dat is aan de ene zijde van de A2 Weert en aan de andere zijde Nederweert. Het gebied ligt centraal in de economische driehoek Eindhoven,  Leuven,  Aken (ELAt). Tevens vormt het niet alleen de poort naar Limburg maar ook de poort naar Brabant.”

 

Wanneer het drietal met een helikopterview naar het werkgebied kijkt ziet het vooral een flinke toename van de maakindustrie. “In het maken van een product of het creëren van waarde, daar zijn Weert en Nederweert sterk in. Er zijn hier veel familiebedrijven gevestigd maar ook grotere bedrijven die waarde toevoegen en over de hele wereld hun producten afzetten”, zegt Guido Berntsen. Daarnaast zien ze de door de centrale ligging van ‘Weerterland’ de vraag naar logistiek vastgoed fors toenemen. “Maar van verdozing is hier geen sprake”, zegt Geleijns daarmee reagerend op het onlangs verschenen rapport over logistiek vastgoed in Nederland. In deze rapportage in opdracht van het College van Rijksadviseurs, wordt door de landschapsarchitecten Rademacher en De Vries de noodklok geluid over het toenemende aantal van logistieke bedrijfshallen in het Nederlandse landschap.  “Nee”, zegt Geleijns, “verdozing van landschap speelt hier niet. Natuurlijk zijn er veel ontwikkelingen maar de locaties die logistiek vastgoed faciliteren zitten niet in het zicht van de A2. De gemeente Nederweert heeft ruimte voor nieuwe bedrijven aangewezen en daar zijn bedrijfsgebouwen neergezet met een mooie architectuur en mooie uitstraling. Logistieke bedrijven zitten daar tussen maar zijn minder goed zichtbaar.”


Eindhoven-zuid

Het werkgebied van Saelmans Makelaardij wordt volgens Berntsen steeds vaker Eindhoven-Zuid genoemd. Hij ziet het als kracht en mogelijkheid om Weert met Eindhoven te associëren. In Eindhoven is VDL één van de grootste werkgevers. Met Nedcar in Born ligt het Weerterland voor VDL lekker centraal dus het bedrijf heeft hier nog niet zo lang geleden een kunststoffabriek gebouwd. “Er is hier veel werkgelegenheid en een goed arbeidsethos en dat is voor zo’n bedrijf ook van belang.” Het is echter vooral de centrale ligging van Weert en Nederweert die in toenemende mate door het bedrijfsleven wordt ontdekt. Dit tot grote vreugde van Geleijns die zich al jaren als ambassadeur voor Limburg in het algemeen en midden-Limburg in het bijzonder inzet. “Ik heb al heel wat keren samen met de provincie Limburg en de gemeente Weert op de Provada gestaan. Een knelpunt is dat de Brabander liever in Brabant blijft. Het kost tijd en een heel proactief netwerkbeleid om die Brabantse bedrijven en beleggers over de grens te trekken.” 

Na een korte stilte zegt Geleijns dat daarvoor alle zeilen moet worden bijgezet. “En het helpt natuurlijk niet als we in de provincie Limburg dan blijven roepen dat het een krimpgebied is. Dat heb ik dus ook tegen de gedeputeerde gezegd. ‘Als jij dat blijft zeggen komt er geen investeerder naar Limburg, want die is alleen geïnteresseerd in groei. Er liggen hier echt enorme kansen op het gebied van wonen en werken. Die combinatie is perfect en de ligging van Weerterland is hiervoor uniek. En misschien moeten we gewoon ook minder bescheiden zijn. Meer als één regio naar buiten treden en daarmee de kwaliteiten van dit gebied nog beter benadrukken. Daar plukt iedereen de vruchten van. Het effect zorgt ervoor dat er nieuwe partijen toetreden die investeringen doen.” Berntsen knikt. “Er is groei op het gebied van wonen en werkgelegenheid en succes praat zich voort. Als investeerders tevreden zijn over hun beleggingen dan zingt zich dat vanzelf rond. Dat zien we hier nu wel gebeuren.”


Satelietkantoren

Behalve de echte maakindustrie waar voldoende plek in de regio wordt gemaakt is er nog de retail- en kantorenmarkt. “Retail heeft het ook in Weert en Nederweert moeilijk. Je ziet de leegstand in winkelstraten oplopen”, zegt Joost Gieben. De kantorenmarkt kampt eveneens met leegstand maar daarvoor zien de bedrijfsmakelaars voldoende mogelijkheden. “Ook hierin speelt de centrale ligging van Weert en Nederweert een belangrijke rol”, zegt Geleijns. “Veel kantoorpanden worden getransformeerd naar woningen. Maar daarnaast is er behoefte van bedrijven om een satelietkantoor te vestigen. Als mensen vanuit Maastricht richting Eindhoven komen of andersom is Weert filevrij bereikbaar. Dat is heel belangrijk tegenwoordig.  Weert heeft een NS station met een intercity verbinding naar Maastricht en Amsterdam  en rond het station zijn nu veel ontwikkelingen. Bedrijven willen daar dichtbij zitten. Weert heeft als stadje nog de menselijke maat dus als je hier ook een satelietkantoor hebt is dat een win-winsituatie voor allebei. We verwachten dat deze trend zich komend jaar zal voorzetten.”
 


Kansen

Het drietal is positief over de directe toekomst. Het betekent echter niet dat er tevreden achterover kan worden geleund. Guido Berntsen: “We zijn heel actief met ons netwerk bezig. We kennen heel veel MKB-ondernemers. Omdat we in dat netwerk zitten weet je wat er in die bedrijven speelt. Dat bijvoorbeeld het pand te groot is of te klein en daar spelen we als bedrijfsmakelaar op in.” Geleijns: “Het is ook kansen zien. Zo spraken we met een eigenaar van een groot oud fabrieksterrein. Het stond al jaren te koop. Dan draai je het om door je af te vragen wie daar zou kunnen landen? Wat kunnen we ermee? Uiteindelijk hebben we een heel vooronderzoek gedaan waaruit bleek dat het slopen van het oude fabrieksgebouw de beste oplossing bleek. Daarna zou het terrein interessant zijn voor een logistieke partij die dichtbij de A2 wil zitten. Dan gaan we actief op zoek. Omdat we al het voorwerk hadden gedaan was het binnen een maand verkocht. Er is een nieuw bedrijfspand gebouwd en dat is direct naar een eindbelegger doorgesluisd. Kijk, daar doen we het voor”
 

 

 

Reacties

Meer Vastgoedadviseurs over hun stad

Themamaand: Marktanalyse opname & beleggingen

Word abonnee van Vastgoedjournaal.nl