Vastgoedsector niet populair in verkiezingsprogramma’s

De vastgoedsector is nog lang niet van haar negatieve imago af. Dat bleek opnieuw bij de analyse van de verkiezingsprogramma’s van de zes grootste politieke partijen in de hoofdstad door VJ.

Reacties

Interessant dat beleggers weinig als belangrijke partner worden genoemd. Maar ook wel logisch. Het stelsel in NL is zo geregeld, dat vrije sector verhuur geen duurzaam business model kent. Het bekende mechanisme uitponden of verkopen aan tweede garnituur belegger na 15 jaar maakt van iedere inzet op vrije sector huur een "ééndagsvlieg". Pas als huren en kopen gelijk worden behandeld, krijgt vrije sector huur een eerlijke kans en kunnen beleggers een stevige en duurzame positie krijgen in de woningmarkt.
Dus VVD'ers, duidelijk wat u te doen staat: het laatste duwtje geven aan dit averechts instrument.

Geplaatst door Maarten Vos op 20 maart 2018 om 10:58

Dossier Verkiezingen

'Van de landelijke politiek hoeven we weinig maatregelen te verwachten voor de woningmarkt'

Terwijl iedere deskundige wist dat de invoering van de verhuurdersheffing negatieve gevolgen heeft op het investeringscapaciteit van corporaties, vond minister Blok zelfs redenen om deze nog te verhogen. Bob Stolker van Corporatiekracht laat zijn licht hierover schijnen en maakt een vergelijking met Donald Trump.