Fiscaal wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van de WOZ-waarde van onroerende zaken. De WOZ-waarde is van doorslaggevend belang voor het eigenwoningforfait, de onroerendezaakbelasting (OZB) en box 3. Met ingang van 2013 is de zwaar bekritiseerde verhuurdersheffing aan dit lijstje toegevoegd en naar verwachting zal de WOZ-waarde per 1 juli 2015 ook medebepalend worden voor vaststelling van de maximale huurprijs van niet-geliberaliseerde huurwoningen (sociale huurwoningen) op basis van het woningwaarderingsstelsel (WWS). 

Dat stellen René Maat en Freek van Altena van RechtStaete Vastgoedadvocaten & Belastingadviseurs

WOZ
Reacties

Lees onze special over Vastgoedbeleggingen