Carol Hol: 3D-productie biedt verkrampte vastgoedsector uitweg

Na 400 jaar staan we aan de vooravond van een nieuwe Gouden Eeuw. Opnieuw is er met de komst van 3D-printing ruimte voor innovatie middenin de stad, waarbij maakindustrie, handel, creatieve en technische kennis samenkomen.  Het productieproces zal een enorme impact hebben op de manier waarop steden zich ontwikkelen en hoe vastgoed wordt gebruikt. 

De maakindustrie keert terug naar Nederland, niet naar kille industrieterreinen maar naar het hart van onze steden, zegt Carol Hol van Concire, een bureau gespecialiseerd in gebiedsontwikkeling. “De economie zal steeds meer worden gebaseerd op Digital Manufacturing waarvan 3D printing het uithangbord is. Een derde industriële revolutie is ophanden. Sterker nog, we zitten er al middenin." 

Hol wijst naar een pand aan de overkant van de straat. “Dat pand staat voor een deel leeg maar kan straks prima dienst doen als bijvoorbeeld atelier vol 3D printers. Het lijkt me fantastisch als ik straks met een eigen ontwerp voor een spijkerbroek naar de buren kan lopen en dat ik mijn nieuwe kledingstuk dan een uur later geprint en wel kan ophalen”, glundert Hol. Hij is er ook van overtuigd dat niet alleen onze steden een stuk dynamischer worden van de nieuwe mogelijkheden van de technologie maar dat er ook nieuwe creativiteit ontstaat. “Een manier om op een lokaal niveau elkaar te helpen en sociaal met elkaar om te gaan.” 

Maar niet alleen de Randstad kan profiteren van de derde industriële revolutie, ook is er hoop voor de krimpgebieden. Hol: “Daar liggen nieuwe kansen voor productie. Digital Manufacturing kan overal. Er is alleen competentie nodig en een goed besef van de de toepassingsmogelijkheden ervan.”

Volgens de Concire-directeur is 3D-productie het station hype allang voorbij. “De echt impact moet echter nog komen. De aandacht voor dit fenomeen, dat het economische landschap van Nederland kan veranderen, is vanuit de beleidsmakers nog minimaal. In Nederland is er altijd zoveel aandacht voor wat er niet goed gaat, dat we vergeten waar het wel goed gaat en hoe we voorop kunnen lopen. ”Digital Manufacturing met 3D-printing voorop kan een mega-doorbraak betekenen voor Nederland. We moeten aanhaken, hebben de competenties in huis, moeten die uitbouwen. Als we gaan zitten slapen, is het over."

De Amerikanen verwachten dat in 2020 98% van wat wij consumeren digitaal zal worden ontworpen en geproduceerd. Hierdoor wordt de kloof tussen consument en producent gedicht.

“De kansen voor vastgoedeigenaren zijn enorm. Leegstaande panden kunnen zonder kostbare verbouwingen worden ingezet als 3D-printing centra”, vertelt Hol. Architectenbureau’s kunnen de techniek gebruiken niet alleen voor het maken van maquettes, zij kunnen hiermee hun rol als co-creator weer nieuw leven in blazen. Als de sector ook echt gaat produceren met 3D-printers, biedt dat tal van mogelijkheden, benadrukt hij. "Voor het maken van unieke restauratie-elementen voor industrieel en cultureel erfgoed is deze technologie ideaal.”

3D-printing beïnvloedt het type faciliteiten die bedrijven nodig hebben

3D-printing maakt maatwerk in serieproductie mogelijk. Daarnaast bespaart het veel afval en dus onkosten en worden voorraden overbodig doordat vraag en productie direct op elkaar kunnen aansluiten.

“Het beïnvloedt het maakproces en onze hele manier van denken met betrekking tot hoe productie plaatsvindt en het type faciliteiten die bedrijven daarvoor nodig hebben", vertelt Hol. Bij 3D-printing, 3D-scaning en 3D-Design ligt het accent op maatwerk in plaats van op massaproductie. Verder zal deze 3D-keten lokale productie stimuleren.  Massaproductie brengt verspilling met zich me, zoals schepen die de halve wereld over varen en loodsen vol met onverkochte goederen. Via de haven zullen alleen nog maar halffabricaten en printpoeders worden aangevoerd.”

Hol zegt dat meer lokale productie goed nieuws is voor de vastgoedsector. “Wat die sector nodig heeft zijn nieuwe min of meer gemengde programma's. Een fabriek in een winkel is met 3D-productie mogelijk. Dit is een versnelling van een nieuwe duurzame hybride stad. Gemeenten moeten out of the box durven denken als we deze belangrijke slag willen winnen. De ontwikkeling biedt een kans om harde én zachte waarden in allerlei combinaties te vermarkten.”

Barbara Sanders

Reacties