Solid Public B.V. logo

Interim Projectleider Gebiedsontwikkeling

Solid Public B.V.

Utrecht

4 juli 2024

Website

Soort functie: Project leiders | Werkervaring: Meer dan 5 jaar | Parttime

Bedrijfsinformatie

Voor een gemeente in de provincie Utrecht zijn wij actief met de werving van een Projectleider Gebiedsontwikkeling voor 24 uur per week.

Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment spelen een aantal belangrijke opgaven in het fysiek domein. Zo werken we hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. Ook bereiden we ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. We werken aan een ambitieuze woonopgave als vliegwiel voor economie en maatschappelijke ontwikkelingen, aan de uitwerking van de omgevingsvisie in diverse omgevingsprogramma’s, aan een scala aan grote en kleinere bouwprojecten van planvorming tot vergunningverlening en uitvoering. En nog veel meer. We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendige gemeente doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving. Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.

Binnen het domein fysieke leefomgeving formuleren, implementeren en beheren we het beleid over de fysieke leefomgeving. Bovendien coördineren we ruimtelijk georiënteerde projecten in de beleidsvormende fase. We doen dat in opdracht van het college van B&W en gemeenteraad, op een interactieve participatieve manier samen met inwoners en ondernemers en maatschappelijke organisaties. Onze uitgangspunten zijn integraal werken, inspelen op ontwikkelingen, lokale afwegingsruimte en participatie in lijn met de Omgevingswet. Kortom: ons domein is volop in beweging!

Als Projectleider gebiedsontwikkeling ben je onderdeel van het Projectbureau (domein fysieke leefomgeving). Het Projectbureau bestaat uit een team van vaste projectleiders en twee vaste project assistenten. Daarnaast werken we met een flexibele schil waarbij projectleiders worden ingehuurd. Met alle projecten die op stapel staan gaan we het team versterken en zijn we op zoek naar een ervaren Projectleider gebiedsontwikkeling.
We staan voor een ambitieuze woonopgave. Bouwen en wonen zien we als vliegwiel; door te investeren in wonen, zorgen we voor nieuwe impulsen aan de lokale en regionale economie en voor sociaal maatschappelijke ontwikkelingen. Hiermee creëren we kansen om het lokale voorzieningenniveau in onze gemeente nóg verder te versterken. We werken daarom hard aan een aantal woningbouwprojecten die hieraan een bijdrage leveren. En in die projecten geven we invulling aan diverse opgaven die spelen zoals energie, klimaat, mobiliteit, vluchtelingen opvang, etc. Om tot resultaat te komen spelen er verschillende mooie complexe projecten met regionale impact. Daarnaast spelen verschillende projecten op het gebied van gebiedsontwikkeling bedrijventerrein, onderwijs-/schoolprojecten en andere maatschappelijke vraagstukken. Om onze ambities mogelijk te maken stelde de gemeente een speciale Taskforce Bouwen en Wonen in. Dit mondde uit in het Programma Bouwen aan Vertrouwen dat op dit moment in wording is. Voor het Projectbureau betekent dit een doorontwikkeling. Als gemeente maken we de overstap naar meer gebiedsgericht werken om uiteindelijk de slag te maken naar opgavegericht werken.
Jouw opdracht:

 • Integraal verantwoordelijk voor de realisering van complexe projecten op het gebied van o.a. woningbouw en infrastructuur. Dit in de driehoek van Bestuurlijk Opdrachtgever, Ambtelijk Opdrachtgever en Projectleider.
 • Samenstellen dan wel aansturen van een compact multidisciplinair projectteam.
 • Structurele en incidentele afstemming met de opdrachtgever over de opzet, inhoud en besluitvorming van projecten, inclusief rapportages over GROTIK-aspecten.
 • Opstellen en afhandeling van bestuurlijke beslisdocumenten. Het college van B&W en gemeenteraad informeren over de voortgang.
 • Inhoudelijk/functioneel leidinggeven aan een integraal projectteam.
 • Budgetbeheer en financiële afwikkeling
 • Onderhandeling met marktpartijen, overleg / participatie met inwoners en stakeholders, juridische procedures uitvoeren en zorgen dat overeenkomsten worden gesloten.

Functieomschrijving

Eisen

 • Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor opleiding
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het aansturen van ontwikkelteams, projectteams in de rol van directeur / projectleider voor complexe projecten
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in samenwerking met- of voor een gemeentelijke instelling binnen het fysieke domein
 • Aantoonbare werkervaring (op directieniveau) ontwikkelbedrijf, gebiedsontwikkeling in de afgelopen 10 jaar.

Competenties

 • besluitvaardig en daadkrachtig
 • gestructureerd, ordentelijk projectmanagement
 • snel toepasselijke wetgeving (o.m. Omgevingswet, Wnb) eigen kunnen maken
 • samenwerken
 • overtuigingskracht
 • omgevingsbewustzijn en politieke sensitiviteit
 • mondeling en schriftelijk sterk

Arbeidsvoorwaarden

Projectinformatie

Startdatum 09-07-2024
Einddatum 09-07-2025
Optie tot verlenging Ja
Uren per week 24
Locatie Provincie Utrecht
Sluitingsdatum 08/07/2024

Instructies

Solid Public is hét toonaangevende werving & selectiebureau voor vastgoedfuncties in de publieke en maatschappelijke sector. Wij zijn gespecialiseerd in de bemiddeling van maatschappelijk betrokken (interim) vastgoedprofessionals met een opleiding op met name HBO- en academisch niveau.

Je wordt vriendelijk verzocht jouw sollicitatie te richten aan Robbert Jan Meerman (meerman@solid-public.nl). Ook voor vragen of een extra toelichting kun je (telefonisch) contact opnemen met Robbert Jan op 06-43038330.

Solliciteer
Interim Projectleider Gebiedsontwikkeling afbeelding