Bouwstenen is een sectorverbindend platform voor bestuurders, managers en professionals in maatschappelijk vastgoed.

Maatschappelijk vastgoed omvat gebouwen voor ontmoeting, onderwijs, opvang, cultuur, sport, zorg en andere vormen van maatschappelijke en publieke dienstverlening. Er is in Nederland meer dan 80 miljoen m2 maatschappelijk vastgoed en dat is meer dan winkels en kantoren bij elkaar. Er gaat jaarlijks ongeveer € 14,5 miljard in om.

Bouwstenen informeert partijen, verbindt partijen en helpt ze vooruit te komen in het complexe en sterk veranderende werkveld van maatschappelijk vastgoed.

Bouwstenen is opgericht vanuit de overtuiging dat het maatschappelijk vastgoed beter en slimmer georganiseerd kan worden.

Bouwstenen wordt inhoudelijk en financieel gedragen door partijen in het veld en gesteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Aedes woningcorporaties, de PO-raad (basisonderwijs), de VO-raad (voortgezet onderwijs), de Brancheorganisatie Kinderopvang en de MOgroep (brancheorganisatie van maatschappelijke dienstverleners).

Vacatures

Er zijn geen vacatures gevonden.