Column: Het snel(ler) kunnen realiseren van nieuwe opvanglocaties voor asielzoekers

Het zal niemand ontgaan zijn dat Nederland in het jaar 2015 te maken heeft gekregen met een enorme toestroom van asielzoekers, mede door de voortdurende oorlog in Syrië. Door deze toestroom is ook de behoefte aan geschikte opvangvoorzieningen sterk toegenomen. Advocaat Arjan Loo van Poelmann van den Broek vertelt hier meer over. 

Blog: Wetswijziging maakt herbestemming gebouwen voor vluchtelingenopvang eenvoudiger

Met de 'kruimelgevallenregeling' kan bestaande bouw binnen de bebouwde kom worden gebruikt voor een andere bestemming dan planologisch toegestaan. Deze regeling is nu ten gunste van huisvesting voor vluchtelingen verruimd. Een blog van Sam van der Weiden, advocaat bij BarentsKrans.