Nieuwe mogelijkheden tot verlenging van tijdelijke huurovereenkomsten

Advocaat Robin van Dijk bespreekt in haar column twee wetsvoorstellen: Wet Tijdelijke Huurkorting en een voorstel tot wijzigingen van een aantal wetten naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet. Eind april heeft de Eerste Kamer een voorlopig verslag uitgebracht en wacht nu op een reactie op de vragen en opmerkingen uit het voorlopige verslag.

‘Verstopte’ herleving spoedwet tijdelijke verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

In april 2020 kreeg Nederland, in verband met de coronacrisis, voor het eerst te maken met de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten, om zo gedwongen verhuizingen of dakloosheid te voorkomen. Na enkele verlengingen werd de spoedwet na 1 november 2020 niet meer verlengd. Maar hoe zit het nu, juridisch gezien? Advocaat Gerard Scholten licht het toe.