Ministerie van BZK

Alle betrokken partijen eensgezind over woningbouw in Gnephoekpolder

Vier voorbeeldprojecten voor versnelling planproces woningbouw van zes naar twee jaar

IVBN ziet niks in steun voor corporaties bij nieuwbouw middenhuurwoningen

Actuele huisvestingsvraagstuk vraagt om denken in oplossingen en niet in de mitsen en maren

Yvonne van der Brugge-Wolring nieuwe directeur-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk

Nationaal Groeifonds investeert €26 miljoen in verduurzamen bedrijventerreinen

IVBN: Kabinet, let op de lange termijn!

IVBN stelt zich teweer tegen discussies rond 'nep-sociale huur'

Reacties mogelijk op voorstel nieuwe gemeentelijke instrumenten voor warmtetransitie

Europese Unie wil het koelen en verwarmen van gebouwen begrenzen

Minister Ollongren stelt samen met regio het meerjarenversterkingsplan voor Groningen vast

Minister beantwoordt Kamervragen over inwerkingtreding van de Omgevingswet (brief nu te lezen bij Vastgoedjournaal)

Regisseur begeleidt leningenruil tussen Vestia en woningcorporaties

Hernieuwde afspraken met verhuurders over maatwerk