Referentiepanden bij huurprijsherziening: Is de bestemming van het pand bepalend?

Als huurders van bedrijfsruimte - bijvoorbeeld horeca - de huurprijs omlaag willen bijstellen, wordt een herzieningsprocedure gevolgd. Advocate Marjolein Scheeper van Hielkema & Co toont in haar artikel met een praktijkcasus aan dat het niet zo eenvoudig is om referentiepanden te vinden die de huurverlaging kunnen ondersteunen.