Invoering Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten

“Voor het eerst maximum aan huurverhogingen in de vrije sector”, kopte Het Parool op 23 maart 2021. De kogel is door de kerk, want de Eerste Kamer stemde in navolging van de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel van PVDA Kamerlid Henk Nijboer. Evert Baart en Wiert Jan Berghuis, beiden advocaat bij Van Diepen Van der Kroef, leggen kort uit wat dit voor gevolgen heeft voor verhuurders van geliberaliseerde woonruimte.

Alle rechtspraak over huur en corona op een rij

Sinds het begin van de coronacrisis medio maart 2020 zijn tal van huurders en verhuurders in de problemen gekomen. Ondanks de oproep van de overheid en de brancheorganisaties om samen tot een oplossing te komen, zijn er toch de nodige zaken voor de rechter gekomen. In dit artikel van advocaat Marjolein Scheeper van Hielkema & Co wordt een overzicht gegeven van de rechtspraak in de afgelopen maanden en de lijn die daarin valt te ontwaren. 

Column: Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met minimale huurtermijn, kan dat nog?

In de markt worden vaak huurovereenkomsten voor woningen gesloten, waarbij verhuurder en huurder afspreken dat er voor een bepaalde periode niet tussentijds kan worden opgezegd. Mag dit nog wel sinds de invoering van de Wet Doorstroming Huurmarkt? Advocaat Anne Maren Langeloo vertelt hoe het zit.