Het PAS is van tafel: hoe krijg ik mijn project toch van de grond?

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is niet meer. De Raad van State heeft daar recent korte metten mee gemaakt. De gevolgen voor projecten die effect hebben op de stikstofdepositie van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden – zoals woningbouwprojecten, infrastructuur en bedrijvigheid – zijn heel erg groot. Advocaat Wouter van Galen van de Advocaten van Van Riet verkent in VJ de juridische uitwijkmogelijkheden.

Actieve risicoaanvaarding: valkuil in het planschaderecht voor iedere koper

Bij actieve risicoaanvaarding gaat het om de vraag of ten tijde van de aankoop van een onroerende zaak voor een redelijk denkend en handelend koper aanleiding bestond om rekening te houden met de kans dat de planologische situatie in nadelig opzicht zou veranderen. Maar wanneer heeft een koper de schade kunnen voorzien? Vastgoedadvocaat Wouter van Galen legt uit.

12 januari 2018 om 09:33 | 8 min

E-mailservice ‘Berichten over uw buurt’ biedt schijnzekerheid

Recent schreef vastgoedadvocaat Wouter van Galen enthousiast over de e-mailservice ‘Berichten over uw buurt’, waardoor iedere eigenaar van vastgoed zichzelf voortaan kan informeren over plannen en besluiten die van invloed kunnen zijn op zijn vastgoed. Een nieuwe uitspraak stelt deze conclusie volgens Van Galen echter in een compleet ander daglicht.

10 januari 2018 om 09:33 | 3 min