Nieuw kader tegen 'verdozing' en vóór duurzame inpassing logistieke bedrijfsruimten

Buck Consultants International stelt géén nationaal verbod voor op uitbreiding van logistieke bedrijfshuisvesting, maar wel strengere richtlijnen voor de plaatsing van distributiecentra op enerzijds brownfields (bestaande bedrijventerreinen en gebouwen) en anderzijds greenfields (nieuwe logistieke terreinen). Hiervoor ontwikkelden zij een nieuw kader. 

24 augustus 2021 om 13:25 | 3 min

'Logistieke vastgoedmarkt heeft weinig te lijden onder coronacrisis'

Buck Consultants International heeft een opsomming gemaakt van de belangrijkste conclusies uit een onderzoek dat het bedrijf deed naar de logistieke vastgoedmarkt. Hiervoor gebruikten zij informatie van de 20 belangrijkste logistiek vastgoedontwikkelaars en -beleggers in Nederland, die gezamenlijk 80-90% van de logistieke vastgoedmarkt dekken.