Nieuwe database met bedrijventerreinen in de maak

Nieuwe database met bedrijventerreinen in de maak

Door bestaande registraties van bedrijven op bedrijventerreinen aan elkaar te koppelen en deze te ijken en verrijken met veldwerk op de bedrijventerreinen wil onderzoeksbureau I&O Research een database bouwen met een zo hoog mogelijke datakwaliteit. Bekijk hier de resultaten van de pilot die zij hebben uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Holland.