Resultaten Arcona Property Fund beïnvloed door Covid-19

Arcona Property Fund, een beursgenoteerd fonds dat belegt in commercieel vastgoed in Centraal-Europa, heeft de resultaten over 2020 gerapporteerd. De huurinkomsten, de winstgevendheid en het balanstotaal zijn gedaald ten opzichte van 2019, als gevolg van de impact van de Covid-19 pandemie. Wat zijn de vooruitzichten voor komend jaar?

30 april 2021 om 10:00 | 3 min

Arcona Property Fund: 'In ergste scenario 23% huurterugval'

Beursgenoteerd vastgoedfonds Arcona Property Fund heeft in 2019 een operationele winst geboekt van €2,28 miljoen. Dit is gelijk aan de winst in 2018. De netto huurinkomsten stegen van €4,81 miljoen naar €5,22 miljoen, een stijging van 8,3%. Maar wat zijn de verwachtingen voor 2020?

29 april 2020 om 11:49 | 2 min

Arcona Property Fund: 'We volgen de ontwikkelingen nauwgezet'

Beursgenoteerd fonds Arcona Property Fund belegt in commercieel vastgoed in Centraal-Europa. Een groot deel van de portefeuille bestaat uit kantoren, gevolgd door retail. Wat voor impact hebben de maatregelen rondom Covid-19 op het fonds? "We zijn onze huurders actief aan het benaderen om te anticiperen op toekomstige betalingsproblemen."

18 maart 2020 om 09:15 | 4 min