Om in te spelen op de grote vraag naar seniorenhuisvesting heeft gebiedsontwikkelaar AM in samenwerking met Woonzorg Nederland en Heren 5 Architecten een woonconcept ontwikkeld dat zich specifiek richt op vitale senioren. Van dit concept, Stadsveteranen, wordt op dit moment de eerste pilot in het Amsterdamse Amstelkwartier gerealiseerd. We spreken erover met Lars Drijvers, die als ontwikkelingsmanager vanuit AM betrokken is bij het project.

“Stadsveteranen is een antwoord op de groeiende vraag naar specifieke huisvesting voor actieve senioren. Mensen die weliswaar graag zelfstandig willen blijven wonen, maar die ook behoefte hebben aan gezamenlijke activiteiten.” Stadsveteranen, de naam komt uit een onderzoek van Heren 5 Architecten ‘Gelukkig wonen in de stad’, combineert collectief wonen met een flinke dosis zelfstandigheid. ‘Samen zelfstandig wonen’, zoals exploitant Woonzorg Nederland het noemt. Want door de individualisering van onze samenleving is sociale cohesie geen vanzelfsprekend gegeven meer,  terwijl er bij een flink deel van de zelfstandig wonende ouderen een grote behoefte is aan ontmoetingen en samen dingen te doen.

 

 

Doorstroming
Stadsveteranen faciliteert die behoefte aan ontmoeten en samen dingen doen. Waardoor het concept enerzijds een oplossing is voor de toenemende vereenzaming van senioren (“we hebben met corona gemerkt hoe erg eenzaamheid kan zijn”), terwijl het anderzijds bijdraagt aan de voor een gezonde woningmarkt noodzakelijke doorstroming. Want de senioren laten vaak een grote(re) gezinswoning achter waarvan ze meestal slechts een deel bewonen. Zeker als één van beide partners komt te overlijden. Lars Drijvers: “Deze mensen willen graag compacter gaan wonen, maar vinden het lastig iets van hun gading te vinden. Er is geen alternatief. Dat blijkt ook wel uit bijeenkomsten die we hebben gehouden. Mensen zeggen blij te zijn met de komst van een project als Stadsveteranen. Er is duidelijk behoefte aan.”   

Kopgroep
Woonzorg Nederland is op dit moment volop bezig om met een groep potentiële toekomstige bewoners invulling te geven aan het collectieve aspect. Het onderstreept niet alleen de rol van Woonzorg Nederland, maar ook de waarde die wordt gehecht aan de betrokkenheid van de bewoners. AM wil niet een concept neerzetten, de sleutel overhandigen en dan maar hopen dat het concept gaat werken. Woonzorg Nederland is betrokken en blijft betrokken. Bijvoorbeeld in de vorm van een bewonersconsulent die meedenkt over de invulling van het collectieve aspect. Lars Drijvers legt uit: “Woonzorg Nederland heeft een zogenaamde kopgroep opgericht met een veertiental mensen die geïnteresseerd zijn om in het project te gaan wonen en die meedenken over de invulling van de collectieve ruimtes. Die groep potentiële toekomstige bewoners hebben al het nodige uitgewerkt, zoals een kookstudio met een prachtig uitzicht op de vijfde verdieping. Maar ook zijn er ruimtes die gebruikt kunnen worden als lees- of werkruimte, of voor yoga. Deze gemeenschappelijke ruimtes liggen verspreid door het gehele gebouw, waardoor er op tal van plekken levendigheid is en ruimte voor ontmoetingen. Door die betrokkenheid wordt het ook iets eigens; dat is natuurlijk erg leuk.”

 

 

Collectiviteit
Het totale complex gaat plaats bieden aan 145 bewoners. Een deel daarvan gaat wonen in zogenaamde Friends-woningen, waar twee of drie bewoners een gemeenschappelijke woonkamer hebben, maar wel een eigen slaapkamer. Lars Drijvers: “Daarbij is er dus eigenlijk sprake van dubbeldelen: je deelt zowel in je eigen woning voorzieningen als in het gebouw als geheel, waarbij je ook nog eens de binnentuin deelt en de daktuin. In die Friends-achtige constructie woon je weliswaar, maar heb je wel je eigen adres, je eigen huisnummer. Dit in verband met zaken als AOW en huurtoeslag. Je kunt zo’n woning delen met een vriend of vriendin, maar ook met een broer of zus. Maar of je nou in een Friends-woning woont of in één van de andere appartementen; je bent Stadsveteraan en maakt deel uit van de collectiviteit.”

 

 

 

 

Reacties

Volledig toegang tot Vastgoedjournaal?