Heijmans Vastgoed

Heijmans Vastgoed
Graafsebaan 65 
Postbus 2
5240 BB Rosmalen

Tel.: +31 (0)73 543 51 11
E-mail:
Web: http://www.heijmans.nl

Heijmans Vastgoed is een gebiedsontwikkelaar van grootschalige en kleinschalige ontwikkelingen, van binnen- en van buitenstedelijke gebieden, van nieuwbouw en van herontwikkeling. Wij zijn actief als  initiator, als ontwikkelaar en verkoper van (vooral) woningen. Daarnaast richten wij ons op de kantoor- en winkelmarkt. Proper-Stok, onderdeel van Heijmans Vastgoed, werkt onder eigen naam als hoogwaardige gebiedsontwikkelaar.

Realisatie van huisvesting, inclusief onderhoud en service, in alle segmenten van de markt is de kernactiviteit van Woningbouw. De activiteiten omvatten zowel nieuwbouw als het herstel en de verbouw c.q. renovatie van woningen. Innovatie en duurzaamheid hebben hierbij onze volle aandacht.

Heijmans Vastgoed en Woningbouw legt de focus op 3 kernpunten:

Gebiedsontwikkeling

Vorig jaar won project Het Funen de Gouden Piramide 2011, de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. Het Proper Stok project Katendrecht ontving hiervoor de tweede prijs. Heijmans realiseert dan ook leefomgevingen waarbij wonen, werken en recreëren verweven zijn in verrassende plannen met een herkenbare identiteit.

Duurzaamheid

In een omgeving waarin energie en ruimte schaarser worden en slimme oplossingen vereist zijn, is aandacht voor duurzaamheid voor Heijmans vanzelfsprekend. Zo hechten wij grote waarde aan duurzaam materiaalgebruik en minder energieverbruik van de woningen en gebouwen die wij realiseren. Wij passen in onze nieuwe projecten uitsluitend nog duurzaam hout (FSC of PEFC) toe, ook als dit niet is voorgeschreven.

Consumentgericht ontwikkelen

Heijmans speelt een vooraanstaande rol als het gaat om consumentgericht ontwikkelen.

Zo hebben wij jarenlange ervaring met Wenswonen®, een consumentgericht woonconcept dat mensen de mogelijkheid biedt hun woning volledig zelf samen te stellen. Dankzij onze ruime ervaring zijn we ook in staat hier technisch goed op in te spelen. Een efficiënt proces en een hoge kwaliteit zijn daarvan het resultaat. Waarbij de vraag van de consument centraal staat.

A.G.J. (Ton) Hillen, Concerndirecteur Heijmans 
P. (Peter) van der Gugten, Directeur Heijmans Vastgoed en Woningbouw