Werken bij Heimstaden betekent werken in een internationale en informele organisatie. We hechten veel waarde aan een goede werksfeer, een vitale werk-privé-balans, flexibiliteit en betrouwbaarheid. Daarnaast zijn innovatie en creativiteit belangrijke pijlers voor onze bedrijfscultuur. 

Heimstaden is een woningverhuurder met een langetermijnvisie op wonen: wij zijn hier om te blijven. Wij zijn eigenaar, beheerder en verhuurder ineen. In ons bedrijf kom je dan ook verschillende functies tegen, zoals beheerders van onroerend goed, locatiemanagers, verhuurmakelaars, technici, projectmanagers, servicemedewerkers, marketeers en juristen. 
Samen werken wij aan onze gezamenlijk missie: het leven van onze bewoners comfortabeler maken door ze een vriendelijk en duurzaam woonklimaat te bieden. Dat doen we door continu onze service te verbeteren aan de hand van onze kernwaarden Care, Dare, Share. We moedigen iedere werknemer aan om zichzelf te ontwikkelen, met nieuwe ideeën te komen en daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan hoe we als organisatie opereren.

We snappen dat we als een van de grootste woningaanbieders in Europa de kans én de verantwoordelijkheid hebben om een bijdrage te leveren aan een duurzamere toekomst. Verspreid over verschillende landen in Europa kunnen wij met onze woningen daadwerkelijk invloed uit te oefenen. Dat betekent dat we op een duurzaam verantwoorde manier onze woningen beheren en verbeteren.

We vinden een inclusieve en diverse cultuur waar iedereen zich thuis voelt belangrijk. Diversiteit gaat voor ons verder dan alleen geslacht, leeftijd, afkomst en etniciteit. Ook verschillen in achtergrond, ervaring en persoonlijkheid mogen er zijn. Inclusiviteit zien wij als een kracht en een voorwaarde voor de voortdurende ontwikkeling en het succes van ons bedrijf. 

Vacatures

Er zijn geen vacatures gevonden.