Wet Doorstroming Huurmarkt 2015: wat betekent dit voor verhuurders?

Voor verhuurders kan het prettig zijn om vastgoed tijdelijk te verhuren. Bijvoorbeeld als de huurder net in dienst is met een contract voor bepaalde tijd. Kiest u voor deze contractvorm, dan zijn er wel een paar zaken waar u rekening mee moet houden. Esther Dekker, vastgoed directeur Max Property Group, brengt u hiervan op de hoogte.

Column: Grijze gebieden en ontduiking van de Wet doorstroming huurmarkt

Sinds de Wet Doorstroming Huurmarkt is het mogelijk voor een zelfstandige woonruimte een huurovereenkomst voor bepaalde tijd van maximaal 2 jaar aan te gaan. De (rechts)praktijk moet uitwijzen hoe met dit nieuwe type contract wordt omgegaan. Elsje de Bie, advocaat bij Hielkema & co, geeft in deze column een aantal voorbeelden van grijze gebieden die nog uitgekristalliseerd moeten worden.

Column: Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met minimale huurtermijn, kan dat nog?

In de markt worden vaak huurovereenkomsten voor woningen gesloten, waarbij verhuurder en huurder afspreken dat er voor een bepaalde periode niet tussentijds kan worden opgezegd. Mag dit nog wel sinds de invoering van de Wet Doorstroming Huurmarkt? Advocaat Anne Maren Langeloo vertelt hoe het zit.