Corporaties bundelen krachten om tekort aan middenhuur in Amsterdam aan te pakken

Het Platform Amsterdam Middenhuur, een samenwerking tussen vijf Amsterdamse woningcorporaties en vijf institutionele beleggers, wil tot 2025 minimaal 10.000 nieuwe middeldure huurwoningen bouwen. De corporaties zullen bovendien een deel van de sociale huurwoningen overhevelen naar middenhuur om de doorstroming te bevorderen.

Ruim 1500 Zaanse sociale huurwoningen worden groener

Gemeente Zaanstad, zes woningcorporaties en Huurdersorganisatie Zaanstreek hebben voor 2017 afspraken gemaakt over Zaanse sociale huurwoningen. Zo krijgen ruim 1500 woningen een beter energielabel, verkopen de corporaties 20% minder sociale huurwoningen dan gepland en start er een bijzonder pilot.