Extra kosten door herstelwerk in de bouw: wie betaalt?

Je waarschuwt als onderaannemer over de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden. De hoofdaannemer besluit die waarschuwing in de wind te slaan. Kun je dan toch aansprakelijk zijn voor datgene waarvoor je waarschuwde? Advocaat Marijn Nuijens bespreekt een praktijkcasus.

7 februari 2018 om 10:22 | 3 min

De bankgarantie bij een failliete huurder: wel of geen zekerheid?

Sinds een uitspraak van de Hoge Raad uit 2011, gold als uitgangspunt dat een bankgarantie niet strekt tot verhaal van leegstandsschade na faillissement van de huurder. De Hoge Raad kwam in 2017 met een uitspraak waarbij de bankgarantie in een vergelijkbare situatie wél stand hield. Tegenstrijdig? Saskia Frijling (PlasBossinade Advocaten) legt uit.

22 november 2017 om 12:02 | 3 min