FedEx sluit onderhuurovereenkomst Elst

Jumbo Logistiek Vastgoed  B.V. heeft een meerjarige onderhuurovereenkomst gesloten met FedEx Express Netherlands B.V. voor de onderverhuur van het pand gelegen aan de Nijverheidsweg 20 in Elst. Het complex is circa 25.907 m² en is onderverdeeld in circa 24.128 m² warehouse en circa 1.779 ² kantoorruimte.

14 juli 2021 om 16:19 | 1 min

Illegale onderverhuur levert verhuurder €30.000 op

In een recent arrest beantwoordt het Gerechtshof Amsterdam twee vragen in het kader van onderverhuur. Ten eerste of het oneerlijk, dan wel onredelijk bezwarend is als de huurder zijn inkomsten uit de verboden onderverhuur aan de verhuurder moet afstaan. En ten tweede of àlle huurinkomsten uit verboden onderverhuur aan de verhuurder moeten worden afgedragen.

17 september 2019 om 09:43 | 3 min