Raad van State zet nieuwe stap richting burgervriendelijker bestuursprocesrecht

Het niet tijdig maken van bezwaar tegen een omgevingsvergunning is niet langer fataal wanneer de publicatie van die vergunning de suggestie wekt dat de bezwaartermijn nog niet was geëindigd op het moment van het maken van bezwaar. Dit volgt uit een recente uitspraak van de Raad van State. Michiel van Driel van Stijl Advocaten gaat in op de zaak en wat dit betekent voor overheden en ontwikkelaars. 

21 mei 2021 om 11:12 | 4 min

Omgevingsvergunning mag geweigerd worden ondanks toerekenbare toezeggingen gemeente

Op 10 juni jl. oordeelde de Raad van State over een interessante zaak over gerechtvaardigd vertrouwen op de gemeente. Meermaals is toegezegd dat een vergunning verleend zal worden, maar uiteindelijk gebeurt dit niet door de gemeente Almelo. Moet dit alsnog gebeuren volgens de Raad van State? Een bijdrage van Stijl Advocaten. 

Gemeenten mogen geen winst maken op de omgevingsvergunning

Met name bij bouwprojecten met een aanzienlijke bouwsom kan de aanslag aan legesgelden disproportioneel hoog oplopen. Er geldt echter een wettelijk winstverbod op het product omgevingsvergunning. Het loont de hoogte van uw aanslag te toetsen naar proportionaliteit, stellen Hoite Schaap en Johannes ten Cate van HVK Stevens in dit artikel.

22 januari 2019 om 11:28 | 2 min