Vastgoedtaxateurs door de kat en de hond gebeten

Vastgoedtaxateurs door de kat en de hond gebeten

Een te hoge of te lage getaxeerde waarde vormt veelal de aanleiding voor een geschil tussen de opdrachtgever en/of een derde en de taxateur. Dit kan leiden tot het indienen van een tuchtklacht bij het NRVT, maar daarnaast ook bij de beroepsorganisatie(s) waarbij de taxateur is aangesloten. Hoe voorkom je dat je voor een vermeende fout en op dezelfde klachtgrond (gelijktijdig) door twee verschillende instanties wordt beoordeeld?

Duurzaam taxatiemodel vraagt meer onderzoek

Wie nu van taxateurs vraagt een relatie tussen duurzaamheid en waarde te leggen vraagt het onmogelijke. Of een dergelijke relatie bestaat is nog niet eerder onderzocht. Geen taxateur zal daarom voor dergelijke inschattingen zijn hand in het vuur durven steken. Toch is dit wel wat DGBC van hen vraagt. Een column van Rene Klotz van TMI. 

15 april 2020 om 11:01 | 4 min

Mario Cosman benoemd tot nieuwe voorzitter NRVT

Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) heeft Mario Cosman benoemd tot voorzitter. Hij volgt hiermee Aart Hordijk op, die deze rol ad interim vervulde. Cosman was voorzitter van de Centrale Raad van NRVT en is al lange tijd betrokken bij NRVT.

18 maart 2020 om 12:00 | 2 min

Jaap Reijnders benoemd tot bestuurslid NRVT

Per 1 januari 2020 is Jaap Reijnders is benoemd tot bestuurslid van NRVT. Huidige voorzitter Hamith Breedveld treedt terug. Tot de vernieuwing van het NRVT-bestuur is afgerond, neemt Aart Hordijk de rol van voorzitter waar. 

23 december 2019 om 14:38 | 2 min