Vergroten of verbouwen: wat valt er onder de kruimelgevallenregeling?

Op grond van artikel 4 lid 1 bijlage II Bor kan een gebouw worden vergroot. Die mogelijkheden zijn volgens de Afdeling ruim: Deze categorie is niet beperkt tot ‘planologisch ondergeschikte gevallen’. Zo kan bijvoorbeeld de realisatie van een winkel met een ‘kruimelgeval’ worden vergund. Mr Arjan Loo licht dit toe. 

Blog: Wetswijziging maakt herbestemming gebouwen voor vluchtelingenopvang eenvoudiger

Met de 'kruimelgevallenregeling' kan bestaande bouw binnen de bebouwde kom worden gebruikt voor een andere bestemming dan planologisch toegestaan. Deze regeling is nu ten gunste van huisvesting voor vluchtelingen verruimd. Een blog van Sam van der Weiden, advocaat bij BarentsKrans.